Conferčncies
En aquest apartat figuren les conferènices, l’organització de les quals ens ha sol·licitat la seva promoció, i que es consideren d’interès pels col·legiats, sense que el Copdec es pugui responsabilitzar de la qualitat del contingut de les conferències, ni de les opinions que puguin expressar els ponents durant les mateixes.