Actes

En aquest apartat figuren els actes que es consideren d'interès pels col·legiats, sense que el Copdec es pugui responsabilitzar de la qualitat del contingut de les conferències, ni de les opinions que puguin expressar els ponents durant les mateixes.