CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS


Es fa públic que, en compliment de la normativa col·legial, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2020 ha convocat eleccions per proveir tots els càrrecs de la Junta de Govern per al proper dia 19 de gener de 2021.

Data límit de presentació de candidatures: 17 de desembre de 2020, a les 19.00 h.


Barcelona, 18 de novembre de 2020
ACORD AMB LABORATORI ECHEVARNE PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES COVID-19

La convivència amb la COVID-19 està representant molta incertesa en el desenvolupament de la nostra activitat, especialment, pel que fa a l'establiment de les mesures de protecció i prevenció per limitar els contagis. Pensem que pot ser una bona eina per als col·legiats que, davant necessitat, pugueu adreçar-vos a un laboratori de referència per a fer-vos la prova que necessiteu. En aquest sentit els contactes establerts amb el Laboratori Echevarne permet oferir unes condicions molt avantatjoses.

Barcelona, 16 de novembre de 2020REIAL DECRET-LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

Seguidament us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència, publicat el passat dimecres en el BOE. Aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19. També fa referència a mesures de suport als treballadors autònoms.

Per accedir a l'informe clicar aquí.

Us facilitem també la resposta a preguntes d'interès, derivades de l'estudi de l'esmentat text legal, que poden ser ampliades posteriorment.

Per accedir a les preguntes i respostes clicar aquí.

Barcelona, 2 d'octubre de 2020
“CURSO EN CLAVE ROSA”. Santander, 23 i 24 d’octubre de 2020

A petició del Col·legi de Protètics Dentals de Cantàbria compartim la informació del curs de referència a càrrec del Sr. José Antonio Pamplona.

Per a més informació cliqueu aquí.

Barcelona, 16 de setembre de 2020
PROJECTE ADAMA – Cooperació al Senegal de “Dentistas sobre Ruedas”

L’ONG “Dentistas sobre Ruedas” (DSR), que treballa intensament en la millora de la salut bucodental a Senegal, necessita voluntaris per al projecte ADAMA. DSR ofereix programes de voluntariat de 15 dies de durada on es treballa a un campament sanitari. Per al projecte ADAMA 2020 es necessiten, entre d’altres perfils, protètics/protètiques dentals. Les dates són les següents:

. 1r. torn:           3/10 - 17/10

. 2n. torn:        17/10 - 31/10

. 3r. torn:         31/10 - 14/11

. 4t. Torn:        14/11 - 28/11

En el cas de tenir interès per ser cooperant trobareu més informació a: https://www.dentistassobreruedas.es/proyecto-adama-dsr/info-cooperantes

Barcelona, 16 de setembre de 2020
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA COMENÇA A SUBSTITUIR LES NOTIFICACIONS EN PAPER PER COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que, a partir del mes d'octubre començarà a substituir, de manera gradual, les notificacions en paper per comunicacions electròniques.

Han incorporat totes les persones jurídiques que consten a les bases de dades municipals al cens de la notificació electrònica. Això significa que totes les persones jurídiques deixaran de rebre les notificacions en paper, de forma progressiva i a mesura que s'incorporin els diferents processos de notificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes notificacions estaran disponibles a la Plataforma de notificacions electròniques, on es podran consultar en qualsevol moment des del telèfon mòbil, la tauleta o l'ordinador.

Per poder rebre un avís cada vegada que l'Ajuntament dipositi una notificació, és imprescindible que l'Ajuntament disposi d'una adreça de correu electrònica, i, si es vol, del número de telèfon mòbil; per a això, cal accedir a: ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica i aportar com a mínim una adreça de correu electrònica.

Quan hi hagi disponbile una notificació, les persones jurídiques rebran un avís per correu electrònic o un SMS al telèfon mòbil. Des de l'avís, es podrà accedir directament a consultar la notificació.

Es tracta d'una obligació legal, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

Sembla ser que des de l'Ajuntament de Barcelona ja han fet arribar una comunicació informativa a totes les persones jurídiques de la seva base de dades. Tot i així, i tenint en compte la seva petició, hem considerat oportú difondre aquesta informació ja que les comunicacions municipals tindran validesa legal encara que les persones jurídiques no s'hagin donat d'alta o no hagin aportat l'adreça de correu electrònica.

D'altra banda, recordem també que les persones físiques poden donar-se igualment d'alta per a la notificació electrònica.

Barcelona, 16 de setembre de 2020
REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DEL TREBALL I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL

 

Adjunt trobareu informe realitzat per l’assessor jurídic del Copdec, sobre el Reial Decret Llei de referència.


Barcelona, 6 de juliol de 2020
PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS ANY 2019

L'estadística de professionals sanitaris col·legiats s'elabora a l'INE des de 1952. Proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació al territori nacional segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Actualment es recullen dades de metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, químics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, dietistes nutricionistes, logopedes, terapeutes ocupacionals, protètics dentals i biòlegs amb especialitat sanitària.

Per accedir a l’estadística cliqueu aquí

Barcelona, 29 de maig de 2020
WEBINAR SISTEMES D'HIGIENITZACIÓ DE L'AIRE A ESPAIS OCUPATS

Com ja saps, amb motiu de la crisi sanitària que estem patint, és fonamental que la reincorporació a la feina es realitzi amb garanties per evitar riscos de contagi del Covid-19. Així, doncs, és important adoptar les mesures preventives i de protecció personal que s'escaiguin.

A través del Grup Kalma oferim als nostres col·legiats un webinar sobre els diferents sistemes existents per higienitzar l'aire que s'estan oferint en el mercat. Creiem que pot ser una bona eina per tal que, amb la informació obtinguda, posteriorment cada col·legiat pugui prendre la decisió més adequada en funció de les seves necessitats i possibilitats.

Data del webinar: dimarts 2 de juny de 2020, a les 18.00 hores. Durada prevista: 1 h. 30 min.

La presentació serà realitzada per les Sres. Lorena Pérez i Rosa Espejo, persones especialitzades en aquests sistemes d'higienització.

Per més informació us podeu adreçar al Copdec.

Barcelona, 29 de maig de 2020Actualització de l’informe de mesures preventives, organitzatives i orientatives per a una reincorporació segura a la feina

Seguidament us facilitem l’accés a la primera revisió de l’informe de recomanacions de mesures preventives, organitzatives i orientatives per a una reincorporació segura a la feina. Com podreu comprovar s'assenyalen en un requadre vermell les noves aportacions i/o modificacions vers al document publicat el passat 27 d'abril, per tal de facilitar la seva localització. També s'han actualitzat els links que figuren al final del document.

Recordeu que aquest document detalla les recomanacions genèriques per tal que cada laboratori contaci amb la seva assessoria de prevenció de riscos laborals i li faciliti aquestes recomanacions per establir un protocol propi.

Per accedir a l’informe cliqueu aquí

Barcelona, 22 de maig de 2020
Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball

Seguidament us facilitem l’accés a l’informe jurídic elaborat en relació al Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball, publicat ahir en el BOE. Com sabeu ens trobem en una situació que no és estàtica i, en conseqüència, aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19, sobre els que us informàvem en anteriors informes.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Com sempre restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 14 de maig de 2020
RESOLUCIÓ SLT/983/2020, DE 8 DE MAIG, DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En data d’avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica.  D’acord amb aquesta Resolució, i segons el comunicat fet públic a la web del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), a partir de demà les clíniques dentals poden reprendre l’activitat assistencial programada de manera esglaonada, d'acord amb el criteri professional i prioritzant l'atenció de motius de consulta de més rellevància.

Us traslladem aquesta informació per tal que estigueu preparats per a reiniciar l'activitat, amb fidel compliment de les mesures oportunes d'higiene, seguretat i prevenció de riscos per a la salut de les persones implicades.

Barcelona, 11 de maig de 2020

 NOVES MESURES DE SUPORT I AJUTS A LES MICROEMPRESES, AUTÒNOMS I A LES EMPRESES COOPERATIVES

El passat 7 de maig es publicava en el DOGC el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Per accedir a l’informe jurídic corresponent cliqueu aquí.

Barcelona, 11 de maig de 2020

 


TRANSICIÓ DELS LABORATORIS DENTALS CAP A LA NOVA NORMALITAT

Existeix certa incertesa en relació a la transició dels laboratoris dentals vers a la nova normalitat.  En el comunicat emès pel Copdec en data 17 d’abril de 2020 us informàvem que l’activitat del protètic dental es considerava un servei essencial,  si bé quedava limitada de manera exclusiva a atendre urgències, concretament “en aquellos casos en que la asistencia sanitaria que presten sea necesaria para resolver aquellos problemes de salud que pudieran tener una resolución desfavorable si se demora su tratamiento”. A més concretàvem que, tenint en compte que la relació de les diferents situacions que es poden considerar com a urgència pot ser molt àmplia,  el més adequat era que fos el clínic qui establís aquest criteri en el moment de realitzar la corresponent prescripció.

Amb data 29 d’abril el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ja indicava que transcorregudes gairebé set setmanes des de l’inici de l’estat d’alarma, era molt probable que en alguns casos l’acte assistencial que abans s’havia considerat ajornable ja no ho fos a l’actualitat atès el pas del temps.

Amb data d’ahir, 4 de maig, el Consejo de Dentistes va emetre un comunicat on fa una interpretació no vinculant de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, en base a la qual entén que les clíniques dentals poden reobrir per a la realització de les seves activitats, això sotmès a les condicions establertes a l’esmentada Ordre.

Aquesta norma és imprecisa i poc aclaridora però, juntament amb el contingut dels comunicats assenyalats,  i sense deixar de banda que ja són molts els clínics que  estan manifestant la seva intenció de reprendre l’activitat i s’estan posant en contacte amb els laboratoris, considerem que  caldria  preparar-se per a reiniciar la nostra activitat, amb fidel compliment de les mesures oportunes d’higiene, de seguretat i  de prevenció de riscos per a la salut de les persones implicades. Cal pensar que, en el cas que aquesta interpretació no fos la correcta, el nostre col·lectiu estaria atenent les prescripcions emeses pel dentista i d’acord amb les indicacions dels representants del seu col·lectiu; per tant no seria responsabilitat nostra.

Responent a la inquietud manifestada per alguns col·legiats que tenen clients a províncies veïnes i que necessiten desplaçar-se a les clíniques, ja sigui per lliurar treballs o d’altres necessitats, informem que, d’acord amb el nostre assessor jurídic, no existeix cap problema, per la consideració essencial de la nostra activitat com a professionals sanitaris. No obstant això recomanem que disposeu del certificat autoresponsable del Departament d’Interior, on quedi constància de la situació de necessitat que provoca el desplaçament, així com el trajecte d’origen i de destinació. Si no el teniu al vostre abast us el podeu descarregar del següent enllaç:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

Estem a la vostra disposició per a atendre qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 5 de maig de 2020
RECLAMACIÓ DE DESPESES BANCÀRIES DERIVADES DE LA FORMALITZACIÓ DE L’HIPOTECA DE L’HABITATGE

Ens consta que en els últims dies alguns companys s’han adreçat a l’assessor jurídic del Copdec per obtenir informació relacionada amb la reclamació de les despeses bancàries produïdes en el moment de la formalització de l’hipoteca de l’habitatge, doncs  sembla ser que la legislació i jurisprudència establerta permet als consumidors poder exercitar-la.

És una reclamació que, si s’escau, es pot realitzar a través de la gestoria habitual de l’interessat. Tot i que no es tracta d’un servei directament relacionat amb la nostra activitat,  tenint en compte les consultes rebudes i per si pot resultar d’utilitat per a algun dels nostres membres de manera que puguin recuperar efectiu,  hem sol·licitat a l’assessor jurídic del Copdec una oferta de servei al respecte.

 

Per accedir a l’informe corresponent cliqueu aquí

Barcelona, 30 d’abril de 2020

 MESURES PREVENTIVES, ORGANITZATIVES I ORIENTATIVES PER PLANIFICAR UNA REINCORPORACIÓ SEGURA A LA FEINA

Seguidament trobareu un informe de recomanacions de mesures preventives, organitzatives i orientatives per planificar una tornada segura a la feina, en el què hem estat treballant durant aquests dies. És molt complicat poder determinar unes fórmules d’actuació concretes per cada empresa i treballador. Per aquest motiu s’ha procedit a detallar les recomanacions genèriques per tal que cada laboratori contacti amb la seva assessoria de prevenció de riscos laborals i li faciliti aquestes recomanacions per establir un protocol propi.

Entenem que en alguns casos l'aplicació d'aquestes mesures pot representar un inconvenient, principalment en aquells laboratoris que disposin d'una plantilla de treballadors, o en instal·lacions de petites dimensions, malgrat s'ha de considerar que es corresponen amb una situació transitòria en la que ha de prevaler la cura de la salut i que esperem tingui una durada el més curta possible.

Aquest informe està subjecte a periòdiques revisions, de les què us anirem informant en el cas que es produeixin modificacions.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Barcelona, 27 d'abril de 2020
AJORNADA LA ENTRADA EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT (UE) 2017/745  SOBRE PRODUCTES SANITARIS

A l’assemblea general ordinària celebrada el passat 25 de febrer s’informava que el Reglament UE 2017/745  que afectarà al nostre sector, com a fabricants de productes sanitaris, entraria en aplicació a partir del proper 26 de maig de 2020. Però, com a conseqüència de les circumstàncies extraordinàries de la COVID 19 i la corresponent crisi sanitària provocada, el Parlament Europeu ha decidit ajornar un any, és a dir fins al 26 de maig de 2021, l’aplicació de l’esmentat reglament.  Considerem que es tracta d’una decisió molt encertada doncs des del Copdec havíem procedit a plantejar una sèrie de dubtes a la Subdirecció General de Productes Sanitaris, que encara estan pendents d’aclarir, per tal de poder facilitar informació clara sobre les noves obligacions que representa aquest reglament per als laboratoris de pròtesis dental.

Per accedir a la nota de premsa publicada per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios clicar aquí

Restem a la vostra disposició per intentar aclarir qualsevol dubte que, sobre aquest tema, se us pugui plantejar.

 

Barcelona, 27 d’abril de 2020

 INFORMES REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D’ABRIL DE 2020, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT A L’ECONOMIA I AL TREBALL

Després de realitzar l’anàlisi pertinent s’adjunten informes, que recullen les noves mesures fiscals i d’arrendaments no destinats a l’habitatge, per a autònoms, petites i mitjanes empreses.

Per accedir a l’informe respecte dels arrendaments que no siguin destinats a l’habitatge cliqueu aquí.

Per accedir a l’informe sobre noves mesures fiscals cliqueu aquí.

Barcelona, 24 d’abril de 2020


 ALERTA AEMPS - RETIRADA DEL MERCADO DE DETERMINADAS REFERNCIAS Y LOTES DE LOS BLOQUES DE CERÁMICA IPS e.max ZirCAD LT C17


Se adjunta aleta de vigilància de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), relativa a la "Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los bloques de cerámica IPS e.max ZirCAD LT C17”, debido a la posibilidad de que se formen grietas en la restauración después de la sinterización.

En el caso que te puedas ver afectado/a te recomendamos que establezcas contacto con tu suministrador.

Alerta vigilancia AEMPS

Nota aviso Ivoclar

Barcelona, 24 de abril de 2020RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ

Ens consta que des del Departament de Treball, Afers Socials i Família ja s’han emès resolucions d’ERTOS presentats per laboratori dentals i tramitats pels assessors del Copdec. També col·legiats que han fet la sol·licitud a través del seu gestor de confiança ens han informat d’haver rebut la corresponent resolució. Totes elles han estat favorables però, si aquest no fos el teu cas, no dubtis en fer ús del servei que des del Copdec t’oferim, per poder accedir a l’assessorament dels professionals experts en qüestions jurídiques i laborals.

És important que tingueu en compte que la durada dels expedients de regulació d’ocupació per força major no es podrà perllongar més enllà del període en què es mantingui l’estat d’alarma.  Un cop s’aixequi l’esmentat estat, caldrà veure si es permet reiniciar plenament l’activitat a les clíniques i laboratoris dentals, tot i que resulta evident que en el nostre cas no podrem començar a treballar d’immediat, com voldrien, fins que paulatinament ens vagin arribant les prescripcions d’encàrrecs. Com sabeu ens trobem en una situació totalment excepcional que no s’ha produït anteriorment i que no és estàtica. Els nostres assessors ens indiquen que caldrà veure si és possible que aquests ERTOS per força major es puguin transformar, de ser necessari, en ERTOS per causes productives o econòmiques. Però no es pot descartar que s’escaigui haver de presentar un nou expedient. En aquests moments encara no està clar si la primera opció serà viable.  No obstant això seria oportú que, juntament amb el vostre gestor habitual o, si voleu,  a través dels assessors que us ofereix el Copdec,  comenceu a analitzar aquesta situació i, si s’escau, a treballar en la preparació de la documentació necessària a tal efecte.

Pel que fa als autònoms que hàgiu procedit a sol·licitar la prestació econòmica extraordinària aprovada pel Reial Decret Llei 8/2020, també ens consta que comencen a arribar resolucions positives tot i que és possible que molts encara no tingueu resposta, doncs les mútues disposen d’un termini de 30 dies hàbils per resoldre.  Però en el moment que us la comuniquin també ens agradaria estar informats. D’aquesta manera estaríem en disposició de poder oferir-vos el nostre ajut, a través dels nostres assessors, davant possibles resolucions desfavorables, si es produeixen. Ja us podem avançar que alguns autònoms que van fer la sol·licitud de l’esmentada prestació única per al mes de març, ja l’han cobrada.

Els treballadors per compte aliena que us heu vist afectats per un ERTO, ben segur que el laboratori pel qual treballeu ja haurà facilitat les dades necessàries per tal que pugueu cobrar la prestació per atur. Però en el cas que tingueu alguna consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per intentar aclarir-la, ja sigui directament a través de Secretaria, o derivant-la als nostres assessors, jurídic o laboral.

Seguidament podeu trobar un resum dels principals ajuts o mesures que ofereix l’Administració per a les diferents situacions laborals dels nostres col·legiats, a efectes que els pugueu consultar.  Com és evident us mantindrem informats dels possibles canvis que es vagin produint.


Per  accedir a ajuts per a treballadors per compte aliè cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a autònoms actius cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a autònoms no actius cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a societats actives cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a societats no actives cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts generals cliqueu aquí


En el BOE d’avui es publica el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació. És tracta d’un document de 59 pàgines que ja estem analitzant per tal de poder oferir-vos la informació corresponent.

La Junta de Govern, juntament amb el personal del Copdec i els nostres assessors, continuarem treballant per oferir suport a tots/totes els/les  col·legiats/col·legiades, independentment que treballeu per compte propi o d’altri. No esteu sols! Sou la nostra màxima prioritat i, en conseqüència, utilitzarem els recursos que tinguem al nostre abast per intentar que junts puguem reprendre l’activitat de la millor manera possible.

Cuideu-vos! Ens en sortirem!

La Junta de Govern

Barcelona, 22 d’abril de 2020CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA MASCARETA SALUT

El passat dissabte 18 d'abril es publicava en el DOGC la resolució SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.


Barcelona, 20 d'abril de 2020

ELS LABORATORIS DENTALS PODEN TENIR ACTIVITAT ACTUALMENT?

Al llarg d’aquesta setmana alguns col·legiats s’han adreçat al Copdec per preguntar si poden o han de tenir obert el laboratori dental. Amb data 2 d’abril us comunicàvem que l’Ordre SND/310/2020 no declarava expressament als laboratoris dentals com a serveis essencials i per tant, durant el període de confinament total, havien de paralitzar l’activitat.

Però segons l’escrit de data 13.04.2020 de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministerio de Sanidad, i tenint en compte el RD 463/2020, l’ Ordre SND/232/2020 i la interpretació de l’Ordre SND/310/2020, es considera que l’activitat del protètic dental, com a professional sanitari, és un servei essencial, si bé ha de quedar limitada de manera exclusiva a atendre obligatòriament urgències, concretament “en aquellos casos en que la asistencia sanitaria que presten sea necesaria para resolver aquellos problemas de salud que pudieran tener una resolución desfavorable si se demora su tratamiento”.

A efectes de no entrar en polèmiques del que es pot considerar una urgència, doncs la relació de les diferents situacions pot ser molt àmplia, entenem que el més adequat és que sigui el clínic qui estableixi aquest criteri a l’hora de fer la corresponent prescripció.

No és necessari que estigui obert el centre de treball, però sí tenir habilitat un sistema d’informació de contacte (per exemple mitjançant desviament de trucades, o a través de telèfon mòbil), de manera que la clínica dental pugui contactar fàcilment amb el titular del laboratori en cas de presentar-se una urgència.

De fet, pel que ens heu anat comunicant molts de vosaltres, ja és la situació que s'ha produït des del moment de la instauració de l'estat d'alarma i fins a l'actualitat.

Com sempre restem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 17 d'abril de 2020
PIMES I AUTÒNOMS PODRAN AJORNAR AL MAIG LES DECLARACIONS D’IMPOSTOS DEL MES D’ABRIL

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 14/2020 (publicat avui en el BOE)  que amplia fins el maig els terminis de presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions d'impostos per a pimes i autònoms que habitualment es fan al mes d'abril. Segurament el teu gestor t’haurà informat sobre aquesta novetat però, per si no fos així, t’ho fem conèixer per tal que et puguis acollir a aquesta mesura.

La norma estableix que els que tinguin una facturació de fins a 600.000 euros podran ajornar fins al 20 de maig la presentació de la declaració trimestral de l'IVA i el pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats, així com de l'IRPF. En el cas de declaracions domiciliades, el termini s'amplia també un mes i passa del 15 d'abril al 15 de maig. Independentment del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans del 15 d'aquest mes.

Les empreses que superin els 600.000 euros de facturació no podran ajornar la presentació de les declaracions, però sí podran ajornar el pagament d'impostos.


Barcelona, 15 d'abril de 2020