VACUNACIÓ COVID-19: NOVA FRANJA D’EDAT

 

Com ja sabeu, l’estratègia de vacunació de la COVID-19 va avançant en funció de les directrius establertes des del Ministeri de Sanitat i de les adaptacions efectuades des del Departament de Salut. En aquests moments la Direcció General de Professionals de la Salut ens acaba de comunicar que es poden programar les vacunacions per a les franges d'edat de les persones nascudes entre 1962 i 1965 a través de l'enllaç:

vacunacovidsalut.cat

 Barcelona, 7 de maig de 2021
SITUACIÓ ACTUAL VACUNACIÓ COVID-19

En relació a la situació actual de la campanya de vacunació us fem conèixer que avui mateix la Direcció General de Professionals de la Salut ens ha comunicat el següent:

1.  Per a les persones que van rebre la primera dosi de A-Z i són menors de 60 anys, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad va decidir divendres passat ajornar la segona dosi d’Oxford-AstraZeneca fins les 16 setmanes mentre s’esperen noves dades.

Aquí teniu la nota informativa:

Per accedir a la nova informativa cliqueu aquí.

2.  Per als professionals sanitaris de diferents col·lectius (grup 3B al que pertany el nostre sector, juntament amb farmacèutics, fisioterapeutes, logopedes,...), que no han rebut cap dosi, l'Estratègia de Vacunació del Ministerio de Sanidad (actualització 6) la va deixar en suspens fins avançar en el grup de més de 60 anys. Des de l’esmentada Direcció General ens indiquen que esperen  que a partir de la setmana vinent es podran reprogramar, doncs estan rebent un nombre de vacunes important aquests dies.

Barcelona, 4 de maig de 2021
NOVETATS SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut se’ns comunica que, reunida la tarda d’ahir dia 7 d’abril la comissió interterritorial del Ministeri de Sanitat, es va decidir suspendre la vacunació d’AstraZeneca en franges d’edat que no siguin de 60 a 65 anys. Compartim l’anunci corresponent de Canal Salut:

Per accedir a l'anunci de Canal Salut cliqueu aquí.

Queda doncs desactivada temporalment la web de citació per a persones que no estiguin en aquesta franja d’edat.

En el moment que tinguem informació dels passos a seguir, tant de les persones pendents de rebre la primera dosi, com d’aquelles que ja l’havien rebuda i estaven a l’espera de la segona, us els farem conèixer.

Barcelona, 8 d’abril de 2021
UN PAS IMPORTANT PER A LA PROFESSIÓ AL NOSTRE PAIS: PRIMER PROTÈTIC DENTAL QUE DEFENSA LA SEVA TESI DOCTORAL A UNA UNIVERSITAT

El passat divendres 5 de febrer de 2021 JOSEP MARIA FONOLLOSA PLA, protètic dental membre del COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA (COPDEC), va llegir i defensar, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tesi doctoral que tractava sobre la relació que hi ha entre els processos d'elaboració de pròtesis completes, en concret, el disseny, l'ajust i la presència de monòmer residual, amb determinades patologies de la mucosa oral. El tribunal - format per dos doctors i catedràtics en medicina i una doctora en odontologia i professora de postgrau - va qualificar la tesi amb un excel·lent cum laude.

Des del COPDEC desitgem manifestar la nostra felicitació i reconeixement al nostre company i amic Josep Maria atès que l'exposició del seu treball va resultar impecable i senzillament meravellosa. Aquells que van tenir ocasió d'estar presents en tan destacat acte afirmen que va deixar impressionats als membres del tribunal, els que no van dubtar a felicitar-lo, tant per l'aportació de dades, com pel rigorós i exhaustiu estudi en el qual està basat la seva tesi.

A l'acabar l'acte, i abans de procedir a la deliberació, el president del tribunal, va realitzar un al·legat en defensa de l'activitat desenvolupada per la figura del protètic dental i de la seva importància en la salut bucodental.

Per poder dur a terme amb èxit un doctorat, a més de disposar de titulació universitària oficial, s'han de conjugar diversos factors. En el cas de Josep Maria ens consta que el treball, esforç, dedicació, capacitat i estudi han fet possible que, per primera vegada, un company de professió hagi tingut l'oportunitat d'exposar una tesi doctoral sobre pròtesi dental en una universitat. Aquest fet ha de ser conegut i destacat com mereix, ja que no resulta gens fàcil, ni és fruit de la casualitat.

Josep Maria: la nostra admiració, agrïment i respecte per la feina ben feta i per ser un referent en la defensa i dignificació de la nostra professió.

Estem convençuts que l'ampliació dels nostres coneixements i formació suposa un pas endavant, com molts altres que anem realitzant dia a dia, en l'àrdua tasca d'aconseguir el reconeixement social que, sens dubte, correspon al nostre sector.

Barcelona, 31 de març de 2021
REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Seguidament, i continuant amb la nostra intenció de poder oferir informació sobre possibles ajuts oferts pel govern, us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència.

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia (sectors hostaleria, restauració, indústria manufacturera, comerç, transport, activitats relacionats amb la cultura i l'esport,...) L'activitat desenvolupada pel nostre sector no figura inclosa en aquesta norma i, per tant, no és possible accedir als ajuts establerts.

Per accedir a l'informe clicar aquí

Barcelona, 24 de març de 2021 
INFORMACIÓ DE MÀXIM INTERÈS SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19

Com et comunicàvem recentment, des del COPDEC ens vam adreçar al Departament de Salut per tal de sol·licitar que tot el personal dels laboratoris dentals estigués inclòs en la primera etapa de vacunació de la COVID-19, grup 3, que inclou als professionals sanitaris. Tot i així ara ja coneixem que a l’esmentada etapa únicament seran vacunats els col·legiats en exercici.

Aquest matí  la directora general de Professionals Sanitaris ha establert contacte telefònic amb el nostre president, fruit del qual estem en disposició de comunicar-te que es preveu que la vacunació dels nostres col·legiats en actiu, juntament amb la d’altres professionals sanitaris, es pugui iniciar a partir de la propera setmana.

Seguint indicacions del Departament de Salut, i en el cas que voluntàriament vulguis vacunar-te, et sol·licitem que omplis degudament el formulari adjunt i ens el retornis d’immediat.

Tenim una oportunitat que no podem deixar passar i hem de respondre amb responsabilitat, rigor i serietat; de no aprofitar aquesta ocasió segurament la vacunació et correspondrà més endavant, ja sigui en funció de criteris d’edat o d’altres prioritats.

Per accedir al formulari cliqueu aquí

Barcelona, 5 de febrer de 2021
CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COPDEC

La intenció d'aquesta Junta de Govern era procedir a celebrar una assemblea general ordinària en el present mes de febrer, on tinguéssim l’oportunitat de presentar els comptes de l’exercici 2020, el pressupost per al present any i poder facilitar informació dels nostres objectius de treball. Però la situació actual generada per la COVID-19 i les restriccions de mobilitat aprovades pel Departament de Salut ens obliguen a posposar la data que teníem prevista inicialment.

Esperem que la situació millori durant les properes setmanes i poder fixar una data definitiva de la que, indubtablement, us faríem partícips, amb el detall dels temes que composaran l'ordre del dia.

Barcelona, 1 de febrer de 2021 

LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19 I ELS PROTÈTICS DENTALS

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ha presentat recentment l'actualització del document Estratègia de vacunació COVID-19. En el mateix, tenint en compte la limitació en el número de dosis de vacunes disponibles, es recomana continuar vacunant a les persones de la primera etapa, és a dir:

1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa a residències de gent gran i d'atenció a grans dependents.

2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari.

3. D’altre personal sanitari i sociosanitari.

4. Persones considerades grans dependents que no estiguin institucionalitzades.

Així mateix, estableix que dins del grup 3 es prioritzarà als professionals de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària no considerats de primera línia. Ja està previst vacunar el personal d’odontologia, higiene dental i altre personal sanitari que atén sense mascareta durant més de 15 minuts.

Des del COPDEC entenem que, tenint en compte que el col·lectiu de protètics i protètiques dentals estem regulats per la mateixa llei que odontòlegs i higienistes, se’ns hauria d’incloure en el grup 3. Sense oblidar la nostra exposició a un risc real en l’exercici de l’activitat, entre d’altres, pels desplaçaments que es realitzen a les clíniques dentals per temes estètics o per la derivació de pacients al laboratori per a la presa de color. I així ho hem exposat a l’escrit remès al Departament de Salut del què estem a l’espera de rebre resposta, sobre la que et facilitarem puntual informació.

Pots tenir la completa seguretat que estem fent tot el possible per agilitzar la vacunació del nostre col·lectiu, tot i que s’ha d’entendre que dintre del sector sanitari existeixen unes prioritats respecte a professionals que estan en primera línia hospitalària.

 Barcelona, 26 de gener de 2021
PROCLAMADA LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL COPDEC

Com a conseqüència del procés electoral convocat en temps i forma segons el que estableixen els estatuts col·legials, amb data 22 de desembre de 2020 va quedar proclamada l’actual Junta de Govern. Ja s’ha procedit a comunicar aquest nomenament a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Obtindreu més informació clicant aquí

Barcelona, 4 de gener de 2021
ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT  ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L'ANY 2021

Atenent la petició efectuada des de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia, i com cada any, s'ha actualitzat la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferents partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.

Barcelona, 4 de gener de 2021Labor Dental Técnica  és una publicació de 10 números anuals, adreçada a protètics dentals. Està basada en articles publicats a la revista alemanya Dental Labor. Presenta les últimes tendències en materials, sistemes i tècniques, amb imatges de gran qualitat.

 

Fins al 31 de desembre de 2020, Ediciones Especializadas Europeas, SL, empresa responsable de l’edició de Labor Dental Técnica, us ofereix la possibilitat de formalitzar la vostra subscripció beneficiant-vos d’un 50% de descompte de la tarifa vigent.

Obtindreu més informació clicant aquí. 

Barcelona, 2 de desembre de 2020


 CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS


Es fa públic que, en compliment de la normativa col·legial, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2020 ha convocat eleccions per proveir tots els càrrecs de la Junta de Govern per al proper dia 19 de gener de 2021.

Data límit de presentació de candidatures: 17 de desembre de 2020, a les 19.00 h.


Barcelona, 18 de novembre de 2020
ACORD AMB LABORATORI ECHEVARNE PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES COVID-19

La convivència amb la COVID-19 està representant molta incertesa en el desenvolupament de la nostra activitat, especialment, pel que fa a l'establiment de les mesures de protecció i prevenció per limitar els contagis. Pensem que pot ser una bona eina per als col·legiats que, davant necessitat, pugueu adreçar-vos a un laboratori de referència per a fer-vos la prova que necessiteu. En aquest sentit els contactes establerts amb el Laboratori Echevarne permet oferir unes condicions molt avantatjoses.

Barcelona, 16 de novembre de 2020

 

 

 

 REIAL DECRET-LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

Seguidament us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència, publicat el passat dimecres en el BOE. Aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19. També fa referència a mesures de suport als treballadors autònoms.

Per accedir a l'informe clicar aquí.

Us facilitem també la resposta a preguntes d'interès, derivades de l'estudi de l'esmentat text legal, que poden ser ampliades posteriorment.

Per accedir a les preguntes i respostes clicar aquí.

Barcelona, 2 d'octubre de 2020
“CURSO EN CLAVE ROSA”. Santander, 23 i 24 d’octubre de 2020

A petició del Col·legi de Protètics Dentals de Cantàbria compartim la informació del curs de referència a càrrec del Sr. José Antonio Pamplona.

Per a més informació cliqueu aquí.

Barcelona, 16 de setembre de 2020
PROJECTE ADAMA – Cooperació al Senegal de “Dentistas sobre Ruedas”

L’ONG “Dentistas sobre Ruedas” (DSR), que treballa intensament en la millora de la salut bucodental a Senegal, necessita voluntaris per al projecte ADAMA. DSR ofereix programes de voluntariat de 15 dies de durada on es treballa a un campament sanitari. Per al projecte ADAMA 2020 es necessiten, entre d’altres perfils, protètics/protètiques dentals. Les dates són les següents:

. 1r. torn:           3/10 - 17/10

. 2n. torn:        17/10 - 31/10

. 3r. torn:         31/10 - 14/11

. 4t. Torn:        14/11 - 28/11

En el cas de tenir interès per ser cooperant trobareu més informació a: https://www.dentistassobreruedas.es/proyecto-adama-dsr/info-cooperantes

Barcelona, 16 de setembre de 2020


 L’AJUNTAMENT DE BARCELONA COMENÇA A SUBSTITUIR LES NOTIFICACIONS EN PAPER PER COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que, a partir del mes d'octubre començarà a substituir, de manera gradual, les notificacions en paper per comunicacions electròniques.

Han incorporat totes les persones jurídiques que consten a les bases de dades municipals al cens de la notificació electrònica. Això significa que totes les persones jurídiques deixaran de rebre les notificacions en paper, de forma progressiva i a mesura que s'incorporin els diferents processos de notificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes notificacions estaran disponibles a la Plataforma de notificacions electròniques, on es podran consultar en qualsevol moment des del telèfon mòbil, la tauleta o l'ordinador.

Per poder rebre un avís cada vegada que l'Ajuntament dipositi una notificació, és imprescindible que l'Ajuntament disposi d'una adreça de correu electrònica, i, si es vol, del número de telèfon mòbil; per a això, cal accedir a: ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica i aportar com a mínim una adreça de correu electrònica.

Quan hi hagi disponbile una notificació, les persones jurídiques rebran un avís per correu electrònic o un SMS al telèfon mòbil. Des de l'avís, es podrà accedir directament a consultar la notificació.

Es tracta d'una obligació legal, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

Sembla ser que des de l'Ajuntament de Barcelona ja han fet arribar una comunicació informativa a totes les persones jurídiques de la seva base de dades. Tot i així, i tenint en compte la seva petició, hem considerat oportú difondre aquesta informació ja que les comunicacions municipals tindran validesa legal encara que les persones jurídiques no s'hagin donat d'alta o no hagin aportat l'adreça de correu electrònica.

D'altra banda, recordem també que les persones físiques poden donar-se igualment d'alta per a la notificació electrònica.

Barcelona, 16 de setembre de 2020
REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DEL TREBALL I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL

 

Adjunt trobareu informe realitzat per l’assessor jurídic del Copdec, sobre el Reial Decret Llei de referència.


Barcelona, 6 de juliol de 2020
PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS ANY 2019

L'estadística de professionals sanitaris col·legiats s'elabora a l'INE des de 1952. Proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació al territori nacional segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Actualment es recullen dades de metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, químics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, dietistes nutricionistes, logopedes, terapeutes ocupacionals, protètics dentals i biòlegs amb especialitat sanitària.

Per accedir a l’estadística cliqueu aquí

Barcelona, 29 de maig de 2020


 WEBINAR SISTEMES D'HIGIENITZACIÓ DE L'AIRE A ESPAIS OCUPATS

Com ja saps, amb motiu de la crisi sanitària que estem patint, és fonamental que la reincorporació a la feina es realitzi amb garanties per evitar riscos de contagi del Covid-19. Així, doncs, és important adoptar les mesures preventives i de protecció personal que s'escaiguin.

A través del Grup Kalma oferim als nostres col·legiats un webinar sobre els diferents sistemes existents per higienitzar l'aire que s'estan oferint en el mercat. Creiem que pot ser una bona eina per tal que, amb la informació obtinguda, posteriorment cada col·legiat pugui prendre la decisió més adequada en funció de les seves necessitats i possibilitats.

Data del webinar: dimarts 2 de juny de 2020, a les 18.00 hores. Durada prevista: 1 h. 30 min.

La presentació serà realitzada per les Sres. Lorena Pérez i Rosa Espejo, persones especialitzades en aquests sistemes d'higienització.

Per més informació us podeu adreçar al Copdec.

Barcelona, 29 de maig de 2020

 Actualització de l’informe de mesures preventives, organitzatives i orientatives per a una reincorporació segura a la feina

Seguidament us facilitem l’accés a la primera revisió de l’informe de recomanacions de mesures preventives, organitzatives i orientatives per a una reincorporació segura a la feina. Com podreu comprovar s'assenyalen en un requadre vermell les noves aportacions i/o modificacions vers al document publicat el passat 27 d'abril, per tal de facilitar la seva localització. També s'han actualitzat els links que figuren al final del document.

Recordeu que aquest document detalla les recomanacions genèriques per tal que cada laboratori contaci amb la seva assessoria de prevenció de riscos laborals i li faciliti aquestes recomanacions per establir un protocol propi.

Per accedir a l’informe cliqueu aquí

Barcelona, 22 de maig de 2020
Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball

Seguidament us facilitem l’accés a l’informe jurídic elaborat en relació al Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball, publicat ahir en el BOE. Com sabeu ens trobem en una situació que no és estàtica i, en conseqüència, aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19, sobre els que us informàvem en anteriors informes.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Com sempre restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 14 de maig de 2020
RESOLUCIÓ SLT/983/2020, DE 8 DE MAIG, DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA