20.01.2022

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-eII JORNADES NARCÍS ROS - 12 DE FEBRER DE 2022

El 12 de febrer (dissabte) tindran lloc les II Jornades de Pròtesis Dental Narcís Ros, a l'Hotel Alimara, carrer Berruguete, 126, de Barcelona. Per veure el programa clica aquí.

La contractació de la sala està realitzada des de fa molts mesos però aquesta celebració ha hagut de ser ajornada en diferents ocasions com a conseqüència de la situació creada per la pandèmia. Com no pot ser d'una altra manera, tindrem en compte les mesures de seguretat i higiene que corresponguin.

Resulta per a nosaltres un gran honor poder oferir-vos unes interessants conferències dictades per reconeguts ponents que, a més en la seva majoria, són membres del nostre Col·legi. Creiem que podreu gaudir d'un contingut molt profitós, aplicable a la vostra tasca quotidiana, i per tant us animem a confirmar-nos la vostra assistència el més aviat possible, ja sigui via e-mail o telefònicament.

L'acte és exclusiu per a col·legiats i la inscripció és gratuïta.

Un cop acabats els actes programats, els assistents tindran la possibilitat de afegir-se al dinar previst per als conferenciats. Per obtenir més informació o formalitzar la teva reserva per a aquest dinar també t'hauràs d'adreçar al COPDEC, abans del dia 7 de febrer.

Confiem poder saludar-vos.

Antonio Lobez Tejero
Ponent de Cultura i Formació Continuada
Barcelona, 18 de gener de 2022NOVETATS A LA LEGISLACIÓ DE LA GARANTIA DELS PRODUCTES

El Reial Decret-llei 7/2021 va fer efectiva la transposició de directives de la Unió Europea en diferents matèries. Com a conseqüència d'aquesta normativa s'han produït canvis, entre d'altres, a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, amb la intenció d'aconseguir un model d'economia on el valor dels béns es mantingui durant el major temps posible, el que es preveu que incideixi en l'augment del valor econòmic dels mateixos i en la reducció dels residus que es generin. Aquests canvis persegueixen clarament ampliar els drets i garanties de les persones consumidores i usuàries.

Per accedir a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, clica aquí.

Barcelona, 14 de gener de 2022
CONFERÈNCIA TELEMÀTICA - SR. JAVIER PIMIENTA - 20.01.2022

T'informem de la propera conferència telemàtica, coordinada per l'Àrea de Cultura i Formació Continuada del COPDEC:


Data:        20.01.2022 - dijous - 19.00 hores.

Ponent:    Sr. Javier Pimienta

Títol de la ponència: "Noves tecnologies per a la presa i reproducció del color en restauracions ceràmiques"

Resum:
Les noves tecnologies han revolucionat també la presa de color, i amb això, que els resultats estètics siguin més predicibles.

Dispositius desenvolupats específicament per fer fotografies dentals, capaços de subministrar la informació necessària perquè posteriorment un software, a través d'algorismes, sigui capaç de donar-nos una recepta molt precisa per a l'estratificació de les nostres restauracions.

Durada prevista: 50 minuts. Al finalitzar la intervenció del ponent s'oferirà als assistents la possibilitat de plantejar les seves preguntes.

Sistema on line que utilitzarem: Zoom.

La conferència serà de caràcter gratuït, però és necessari formalitzar la teva inscripció. Simplement clica en el següent enllaç: https://zoom.us/webinar/register/WN_L00TQCNZQx62jUL6S2X3Ag i de forma molt ràpida i senzilla podràs inscriure't.

T'animem a participar com a assistent en aquestes conferències; és una bona eina que et facilita l'accés a la formació continuada, sense necessitat de desplaçaments.


Barcelona, 28 de desembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L'ANY 2022

Com cada any, la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia es va adreçar al nostre Col·legi en relació al procés d'actualització de les llistes de perits amb disponibilitat per actuar davant els òrgans judicials de Catalunya durant l'any 2022.

Les entitats que facilitem aquest tipus de dades tenim, davant dels òrgans judicials, la responsabilitat de garantir que són certes i que estan actualitzades. Per aquest motiu ens hem adreçat a les col·legiades i als col·legiats que ja figuraven com a perits per tal de realitzar l'oportuna revisió. A més hem ofert la possibilitat de noves incorporacions als membres del COPDEC que poguessin tenir interès per formar part de l'equip de perits. D'aquesta manera s'ha conclòs el procés d'actualització.

Des del COPDEC sempe hem defensat que qui fabrica la pròtesi dental i, per tant, qui coneix el seu procés de producció, els materials i els seus costos, és el protètic dental col·legiat i la protètica dental col·legiada a qui, en virtut del que disposa la normativa vigent, els correspon el disseny, preparació, elaboració, fabricació i reparació de les pròtesis dentals i, per tant, qualsevol tasca de peritatge de fabricació de productes sanitaris dentals a mida.

Barcelona, 27 de desembre de 2021El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat l'elaboració del projecte de decret de creació del Col·legi d'Higienistes Dentals de Catalunya. El nostre Col·legi ja va tenir l'oportunitat d'exposar la seva opinió al respecte en el tràmit d'audiència: considerem necessària l'aprovació de la iniciativa per tal d'equiparar institucionalment aquests professionals a la resta de professions sanitàries i a la vegada als higienistes d'altres comunitats que ja tenen col·legi propi. A més entenem que ajudarà a garantir el compliment de la bona pràctica, de les obligacions deontològiques de la professió, a protegir els interessos i necessitats dels usuaris i a facilitar a aquests el coneixement de les competències i els serveis que poden oferir aquests professionals. Sembla ser que, tot i la disconformitat manifestada per alguna que altra entitat la iniciativa continua el seu procés

Barcelona, 22 de desembre de 2021

VACUNACIÓ TERCERA DOSI PERSONAL SANITARI

A Catalunya s'administra dosi de record de la vacuna contra la COVID-19 per augmentar la immunitat de la població a:

- Persones de 60 anys o més.

- Personal sanitari (del què formem part els protètics dentals) o sociosanitari.

- Persones vacunades amb Janssen de qualsevol edat.

- Aquelles persones amb algunes condicions de risc.

La dosi de record es rebrà almenys 3 mesos després de completar la primera sèrie (una de Janssen / dues d'Astra Zeneca), o almenys 6 mesos després de completar la primera sèrie (la segona dosi de la vacuna de Pfizer o Moderna).

En tots els casos la dosi de record serà de Pfizer o Moderna.

Els diferents contactes establerts amb la Direcció General de Professionals de la Salut en relació a la gestió de la vacunació han fet possible mantenir una relació fluïda, com a conseqüència de la qual se’ns ha comunicat que avui s’ha iniciat la remesa de SMS als professionals sanitaris que es trobin als censos que vam facilitar des dels col·legis. Un cop rebut l’SMS podreu procedir a programar la vostra cita a la web  https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/

Aquests missatges SMS continuaran arribant al llarg dels propers dies. Un cop sol·licitada la cita, el/la professional podrà anar al punt assignat amb l’SMS i un document acreditatiu (carnet col·legial, contracte, etc.) que permeti identificar-lo com a professional sanitari.

Pels professionals que no rebin el missatge SMS en els propers dies, s’està ultimant un procediment per a què puguin anar tant als Centres d’Atenció Primària com als Punts de Vacunació Poblacional sense cita. A hores d’ara, encara no està habilitat aquest procediment però en el moment que disposem de més informació us la farem arribar.

Per obtenir resposta a algunes de les preguntes que se us puguin plantejar sobre la dosi addicional de la vacuna contra la COVID 19 podeu adreçar-vos a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/dosi-addiccional

 Barcelona, 9 de desembre de 2021
El 10 de novembre el president de la Generalitat de Catalunya i el conseller de Salut han presentat l'orientació del Pla de Salut 2021-2025, que s'articula sobre quatre estratègies amb la finalitat d'assolir la transformació i l'enfortiment del sistema de salut, per garantir una atenció integral, justa i de qualitat als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Per accedir a la nota de premsa cliqueu aquí.

Barcelona, 12 de novembre de 2021


NOU CONVENI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I EL COPDEC

Amb data 18 d'octubre, i després de les negociacions oportunes, se signava la renovació del conveni d'encàrrec de gestió del Departament de Salut al nostre Col·legi, en relació amb la gestió i verificació de la tramitació de llicències sanitàries.

El conveni té vigència de 4 anys i en ell es mantenen i es reafirmen totes les competències delegades a l'anterior conveni.


Barcelona, 26 d'octubre de 2021
PLA D’IGUALTAT A LES EMPRESES

Segons estableix el Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, actualment les empreses que tenen més de 100 persones treballadores ja tenen l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. A partir del 7 de març de 2022 aquesta obligació es farà extensiva a les empreses que tinguin més de 50 persones treballadores. En conseqüència, aquesta normativa no afecta a la gran majoria de laboratoris dentals.

Barcelona, 26 d'octubre de 2021
PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS ANY 2020

L'estadística de professionals sanitaris col·legiats s'elabora a l'INE des de 1952. Proporciona anualment informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col·legiació al territori nacional segons els diferents consells i col·legis de professions sanitàries.

Actualment es recullen dades de metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, químics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, dietistes nutricionistes, logopedes, terapeutes ocupacionals, protètics dentals i biòlegs amb especialitat sanitària.

Per accedir a l’estadística cliqueu aquí

Barcelona, 18 de juny de 2021
ENTRA EN APLICACIÓ EL REGLAMENT EUROPEU DE PRODUCTES SANITARIS

A les últimes assemblees hem vingut informant de l'entrada en aplicació del reglament europeu de productes sanitaris, prevista inicialment per al 26.05.2020. S'unifiquen criteris per a tota la Unió Europea i, si bé és cert que ens obligarà a tenir més control sobre els productes a mida que fabriquem, també els atorga més rellevància.

Com a conseqüència de les circumstàncies extraordinàries de la COVID-19, i la corresponent crisi sanitària provocada, el Parlament Europeu va decidir ajornar un any, és a dir fins al 26 de maig d'enguany, l'aplicació de l'esmentat reglament. Segons els contactes establerts amb el nostre assessor jurídic i amb un despatx d'advocats especialitzat en dret sanitari, existien rumors de que la Comissió Europea podria estar valorant una nova pròrroga d'un any més, doncs les circumstàncies que van portar a la primera encara es mantenien, però no ha estat així.

En definitiva: el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris, és d'aplicació obligatòria a partir d'avui, 26 de maig.

Ens consta que l'aplicació directa d'aquest reglament requereix l'adequació, entre d'altres, de l'actual normativa sobre productes sanitaris per part del Ministeri de Sanitat, circumstància que encara no s'ha produït, tot i que estarem pendents de qualsevol novetat al respecte. Però els reglaments europeus són d'aplicació obligatòria a tota la Unió Europea des de la seva entrada en vigor, amb independència de que es puguin contradir amb la normativa nacional o que aquesta no hagi estat actualitzada.

Tot i la manca d'informació disponible sobre aquest tema us volem transmetre un missatge de calma i tranquil·litat. Des del COPDEC estem treballant intensament per tal de facilitar als col·legiats l'adaptació a aquesta nova normativa. Ja us avancem que és segur que tota la documentació sanitària s'haurà de conservar durant un període mínim de 10 anys  (fins ara eren 5 anys), per tal que actueu en conseqüència.

Us facilitarem el nou model de declaració de conformitat i targeta identificativa del producte, un cop incorporades les modificacions que caldrà introduir. Resten pendent de resoldre diferents dubtes que estem intentant aclarir amb representats del Ministeri de Sanitat.

Com és habitual, us mantindrem informats de les novetats d'interès que es produeixin.

Barcelona, 26 de maig de 2021
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSIONALS ESSENCIALS MENORS DE 60 ANYS QUE VAN REBRE LA PRIMERA DOSI D'ASTRAZENECA

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut se'ns informa que comença l'administració, segons antiguitat, de la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 per a totes les persones menors de 60 anys que van rebre en el seu moment una primera dosi d'AstraZeneca.

Segons l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut la segona dosi a administrar serà de Pfizer. De rebutjar aquesta opció serà possible completar la pauta amb Astra Zeneca, amb la signatura prèvia en el moment de la vacunació d’un consentiment informat en què es renuncia a la vacunació de la segona dosi amb Pfizer. En cas de necessitat podeu descarregar l’esmentat document a:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/materials/consentiment-informat-segona-dosi-astrazeneca-versio-imprimir.pdf

La convocatòria per rebre la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 es farà entre les 12 - 16 setmanes posteriors a la primera dosi rebuda, mitjançant un SMS que redirigeix a un web per demanar dia, hora i lloc per vacunar-se, o accedint al web:

http://vacunacovidsalut.cat

És important tenir en compte no superar les 16 setmanes des de la primera dosi en el moment de triar cita.

Podeu obtenir més informació a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/segona-dosi-professionals/ 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/materials/ciutadania-full-informatiu-segones-dosis.pdf

En el cas de ser titular d’un laboratori t’agrairem que facis extensiu aquest comunicat a aquells treballadors no col·legiats pels quals ens vau sol·licitar la tramitació de la vacunació i que es puguin veure afectats per aquesta informació.

  Barcelona, 26 de maig de 2021
VACUNACIÓ COVID-19: NOVA FRANJA D’EDAT

 

Com ja sabeu, l’estratègia de vacunació de la COVID-19 va avançant en funció de les directrius establertes des del Ministeri de Sanitat i de les adaptacions efectuades des del Departament de Salut. En aquests moments la Direcció General de Professionals de la Salut ens acaba de comunicar que es poden programar les vacunacions per a les franges d'edat de les persones nascudes entre 1962 i 1965 a través de l'enllaç:

vacunacovidsalut.cat

 Barcelona, 7 de maig de 2021
SITUACIÓ ACTUAL VACUNACIÓ COVID-19

En relació a la situació actual de la campanya de vacunació us fem conèixer que avui mateix la Direcció General de Professionals de la Salut ens ha comunicat el següent:

1.  Per a les persones que van rebre la primera dosi de A-Z i són menors de 60 anys, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad va decidir divendres passat ajornar la segona dosi d’Oxford-AstraZeneca fins les 16 setmanes mentre s’esperen noves dades.

Aquí teniu la nota informativa:

Per accedir a la nova informativa cliqueu aquí.

2.  Per als professionals sanitaris de diferents col·lectius (grup 3B al que pertany el nostre sector, juntament amb farmacèutics, fisioterapeutes, logopedes,...), que no han rebut cap dosi, l'Estratègia de Vacunació del Ministerio de Sanidad (actualització 6) la va deixar en suspens fins avançar en el grup de més de 60 anys. Des de l’esmentada Direcció General ens indiquen que esperen  que a partir de la setmana vinent es podran reprogramar, doncs estan rebent un nombre de vacunes important aquests dies.

Barcelona, 4 de maig de 2021
NOVETATS SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut se’ns comunica que, reunida la tarda d’ahir dia 7 d’abril la comissió interterritorial del Ministeri de Sanitat, es va decidir suspendre la vacunació d’AstraZeneca en franges d’edat que no siguin de 60 a 65 anys. Compartim l’anunci corresponent de Canal Salut:

Per accedir a l'anunci de Canal Salut cliqueu aquí.

Queda doncs desactivada temporalment la web de citació per a persones que no estiguin en aquesta franja d’edat.

En el moment que tinguem informació dels passos a seguir, tant de les persones pendents de rebre la primera dosi, com d’aquelles que ja l’havien rebuda i estaven a l’espera de la segona, us els farem conèixer.

Barcelona, 8 d’abril de 2021
UN PAS IMPORTANT PER A LA PROFESSIÓ AL NOSTRE PAIS: PRIMER PROTÈTIC DENTAL QUE DEFENSA LA SEVA TESI DOCTORAL A UNA UNIVERSITAT

El passat divendres 5 de febrer de 2021 JOSEP MARIA FONOLLOSA PLA, protètic dental membre del COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA (COPDEC), va llegir i defensar, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tesi doctoral que tractava sobre la relació que hi ha entre els processos d'elaboració de pròtesis completes, en concret, el disseny, l'ajust i la presència de monòmer residual, amb determinades patologies de la mucosa oral. El tribunal - format per dos doctors i catedràtics en medicina i una doctora en odontologia i professora de postgrau - va qualificar la tesi amb un excel·lent cum laude.

Des del COPDEC desitgem manifestar la nostra felicitació i reconeixement al nostre company i amic Josep Maria atès que l'exposició del seu treball va resultar impecable i senzillament meravellosa. Aquells que van tenir ocasió d'estar presents en tan destacat acte afirmen que va deixar impressionats als membres del tribunal, els que no van dubtar a felicitar-lo, tant per l'aportació de dades, com pel rigorós i exhaustiu estudi en el qual està basat la seva tesi.

A l'acabar l'acte, i abans de procedir a la deliberació, el president del tribunal, va realitzar un al·legat en defensa de l'activitat desenvolupada per la figura del protètic dental i de la seva importància en la salut bucodental.

Per poder dur a terme amb èxit un doctorat, a més de disposar de titulació universitària oficial, s'han de conjugar diversos factors. En el cas de Josep Maria ens consta que el treball, esforç, dedicació, capacitat i estudi han fet possible que, per primera vegada, un company de professió hagi tingut l'oportunitat d'exposar una tesi doctoral sobre pròtesi dental en una universitat. Aquest fet ha de ser conegut i destacat com mereix, ja que no resulta gens fàcil, ni és fruit de la casualitat.

Josep Maria: la nostra admiració, agrïment i respecte per la feina ben feta i per ser un referent en la defensa i dignificació de la nostra professió.

Estem convençuts que l'ampliació dels nostres coneixements i formació suposa un pas endavant, com molts altres que anem realitzant dia a dia, en l'àrdua tasca d'aconseguir el reconeixement social que, sens dubte, correspon al nostre sector.

Barcelona, 31 de març de 2021
REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Seguidament, i continuant amb la nostra intenció de poder oferir informació sobre possibles ajuts oferts pel govern, us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència.

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia (sectors hostaleria, restauració, indústria manufacturera, comerç, transport, activitats relacionats amb la cultura i l'esport,...) L'activitat desenvolupada pel nostre sector no figura inclosa en aquesta norma i, per tant, no és possible accedir als ajuts establerts.

Per accedir a l'informe clicar aquí

Barcelona, 24 de març de 2021 
INFORMACIÓ DE MÀXIM INTERÈS SOBRE LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19

Com et comunicàvem recentment, des del COPDEC ens vam adreçar al Departament de Salut per tal de sol·licitar que tot el personal dels laboratoris dentals estigués inclòs en la primera etapa de vacunació de la COVID-19, grup 3, que inclou als professionals sanitaris. Tot i així ara ja coneixem que a l’esmentada etapa únicament seran vacunats els col·legiats en exercici.

Aquest matí  la directora general de Professionals Sanitaris ha establert contacte telefònic amb el nostre president, fruit del qual estem en disposició de comunicar-te que es preveu que la vacunació dels nostres col·legiats en actiu, juntament amb la d’altres professionals sanitaris, es pugui iniciar a partir de la propera setmana.

Seguint indicacions del Departament de Salut, i en el cas que voluntàriament vulguis vacunar-te, et sol·licitem que omplis degudament el formulari adjunt i ens el retornis d’immediat.

Tenim una oportunitat que no podem deixar passar i hem de respondre amb responsabilitat, rigor i serietat; de no aprofitar aquesta ocasió segurament la vacunació et correspondrà més endavant, ja sigui en funció de criteris d’edat o d’altres prioritats.

Per accedir al formulari cliqueu aquí

Barcelona, 5 de febrer de 2021
LA VACUNACIÓ DE LA COVID-19 I ELS PROTÈTICS DENTALS

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ha presentat recentment l'actualització del document Estratègia de vacunació COVID-19. En el mateix, tenint en compte la limitació en el número de dosis de vacunes disponibles, es recomana continuar vacunant a les persones de la primera etapa, és a dir:

1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa a residències de gent gran i d'atenció a grans dependents.

2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari.

3. D’altre personal sanitari i sociosanitari.

4. Persones considerades grans dependents que no estiguin institucionalitzades.

Així mateix, estableix que dins del grup 3 es prioritzarà als professionals de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària no considerats de primera línia. Ja està previst vacunar el personal d’odontologia, higiene dental i altre personal sanitari que atén sense mascareta durant més de 15 minuts.

Des del COPDEC entenem que, tenint en compte que el col·lectiu de protètics i protètiques dentals estem regulats per la mateixa llei que odontòlegs i higienistes, se’ns hauria d’incloure en el grup 3. Sense oblidar la nostra exposició a un risc real en l’exercici de l’activitat, entre d’altres, pels desplaçaments que es realitzen a les clíniques dentals per temes estètics o per la derivació de pacients al laboratori per a la presa de color. I així ho hem exposat a l’escrit remès al Departament de Salut del què estem a l’espera de rebre resposta, sobre la que et facilitarem puntual informació.

Pots tenir la completa seguretat que estem fent tot el possible per agilitzar la vacunació del nostre col·lectiu, tot i que s’ha d’entendre que dintre del sector sanitari existeixen unes prioritats respecte a professionals que estan en primera línia hospitalària.

 Barcelona, 26 de gener de 2021
PROCLAMADA LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL COPDEC

Com a conseqüència del procés electoral convocat en temps i forma segons el que estableixen els estatuts col·legials, amb data 22 de desembre de 2020 va quedar proclamada l’actual Junta de Govern. Ja s’ha procedit a comunicar aquest nomenament a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Obtindreu més informació clicant aquí

Barcelona, 4 de gener de 2021
ACORD AMB LABORATORI ECHEVARNE PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES COVID-19

La convivència amb la COVID-19 està representant molta incertesa en el desenvolupament de la nostra activitat, especialment, pel que fa a l'establiment de les mesures de protecció i prevenció per limitar els contagis. Pensem que pot ser una bona eina per als col·legiats que, davant necessitat, pugueu adreçar-vos a un laboratori de referència per a fer-vos la prova que necessiteu. En aquest sentit els contactes establerts amb el Laboratori Echevarne permet oferir unes condicions molt avantatjoses.

Barcelona, 16 de novembre de 2020