17.07.2024

    Inici arrow Històric de notícies

Menú

Login
Històric de notícies Imprimeix Correu-e


REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Seguidament, i continuant amb la nostra intenció de poder oferir informació sobre possibles ajuts oferts pel govern, us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència.

Els destinataris dels ajuts seran les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia (sectors hostaleria, restauració, indústria manufacturera, comerç, transport, activitats relacionats amb la cultura i l'esport,...) L'activitat desenvolupada pel nostre sector no figura inclosa en aquesta norma i, per tant, no és possible accedir als ajuts establerts.

Per accedir a l'informe clicar aquí

Barcelona, 24 de març de 2021REIAL DECRET-LLEI 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ

Seguidament us facilitem l'accés a l'informe jurídic elaborat per l'advocat del Copdec, Sr. Carles Ribas, en relació al Reial Decret Llei de referència, publicat el passat dimecres en el BOE. Aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19. També fa referència a mesures de suport als treballadors autònoms.

Per accedir a l'informe clicar aquí.

Us facilitem també la resposta a preguntes d'interès, derivades de l'estudi de l'esmentat text legal, que poden ser ampliades posteriorment.

Per accedir a les preguntes i respostes clicar aquí.

Barcelona, 2 d'octubre de 2020
REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DEL TREBALL I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR DENTAL


REIAL DECRET LLEI 18/2020, DE 12 DE MAIG, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DEL TREBALL

Seguidament us facilitem l’accés a l’informe jurídic elaborat en relació al Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa del treball, publicat ahir en el BOE. Com sabeu ens trobem en una situació que no és estàtica i, en conseqüència, aquesta norma introdueix modificacions importants respecte a les condicions aplicables als ERTOS derivats de la COVID-19, sobre els que us informàvem en anteriors informes.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Com sempre restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 14 de maig de 2020
RESOLUCIÓ SLT/983/2020, DE 8 DE MAIG, DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En data d’avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica.  D’acord amb aquesta Resolució, i segons el comunicat fet públic a la web del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), a partir de demà les clíniques dentals poden reprendre l’activitat assistencial programada de manera esglaonada, d'acord amb el criteri professional i prioritzant l'atenció de motius de consulta de més rellevància.

Us traslladem aquesta informació per tal que estigueu preparats per a reiniciar l'activitat, amb fidel compliment de les mesures oportunes d'higiene, seguretat i prevenció de riscos per a la salut de les persones implicades.

Barcelona, 11 de maig de 2020

 NOVES MESURES DE SUPORT I AJUTS A LES MICROEMPRESES, AUTÒNOMS I A LES EMPRESES COOPERATIVES

El passat 7 de maig es publicava en el DOGC el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Per accedir a l’informe jurídic corresponent cliqueu aquí.

Barcelona, 11 de maig de 2020

 


TRANSICIÓ DELS LABORATORIS DENTALS CAP A LA NOVA NORMALITAT

Existeix certa incertesa en relació a la transició dels laboratoris dentals vers a la nova normalitat.  En el comunicat emès pel Copdec en data 17 d’abril de 2020 us informàvem que l’activitat del protètic dental es considerava un servei essencial,  si bé quedava limitada de manera exclusiva a atendre urgències, concretament “en aquellos casos en que la asistencia sanitaria que presten sea necesaria para resolver aquellos problemes de salud que pudieran tener una resolución desfavorable si se demora su tratamiento”. A més concretàvem que, tenint en compte que la relació de les diferents situacions que es poden considerar com a urgència pot ser molt àmplia,  el més adequat era que fos el clínic qui establís aquest criteri en el moment de realitzar la corresponent prescripció.

Amb data 29 d’abril el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ja indicava que transcorregudes gairebé set setmanes des de l’inici de l’estat d’alarma, era molt probable que en alguns casos l’acte assistencial que abans s’havia considerat ajornable ja no ho fos a l’actualitat atès el pas del temps.

Amb data d’ahir, 4 de maig, el Consejo de Dentistes va emetre un comunicat on fa una interpretació no vinculant de l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, en base a la qual entén que les clíniques dentals poden reobrir per a la realització de les seves activitats, això sotmès a les condicions establertes a l’esmentada Ordre.

Aquesta norma és imprecisa i poc aclaridora però, juntament amb el contingut dels comunicats assenyalats,  i sense deixar de banda que ja són molts els clínics que  estan manifestant la seva intenció de reprendre l’activitat i s’estan posant en contacte amb els laboratoris, considerem que  caldria  preparar-se per a reiniciar la nostra activitat, amb fidel compliment de les mesures oportunes d’higiene, de seguretat i  de prevenció de riscos per a la salut de les persones implicades. Cal pensar que, en el cas que aquesta interpretació no fos la correcta, el nostre col·lectiu estaria atenent les prescripcions emeses pel dentista i d’acord amb les indicacions dels representants del seu col·lectiu; per tant no seria responsabilitat nostra.

Responent a la inquietud manifestada per alguns col·legiats que tenen clients a províncies veïnes i que necessiten desplaçar-se a les clíniques, ja sigui per lliurar treballs o d’altres necessitats, informem que, d’acord amb el nostre assessor jurídic, no existeix cap problema, per la consideració essencial de la nostra activitat com a professionals sanitaris. No obstant això recomanem que disposeu del certificat autoresponsable del Departament d’Interior, on quedi constància de la situació de necessitat que provoca el desplaçament, així com el trajecte d’origen i de destinació. Si no el teniu al vostre abast us el podeu descarregar del següent enllaç:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/

Estem a la vostra disposició per a atendre qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 5 de maig de 2020
INFORMES REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D’ABRIL DE 2020, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT A L’ECONOMIA I AL TREBALL

Després de realitzar l’anàlisi pertinent s’adjunten informes, que recullen les noves mesures fiscals i d’arrendaments no destinats a l’habitatge, per a autònoms, petites i mitjanes empreses.

Per accedir a l’informe respecte dels arrendaments que no siguin destinats a l’habitatge cliqueu aquí.

Per accedir a l’informe sobre noves mesures fiscals cliqueu aquí.

Barcelona, 24 d’abril de 2020

 RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ

Ens consta que des del Departament de Treball, Afers Socials i Família ja s’han emès resolucions d’ERTOS presentats per laboratori dentals i tramitats pels assessors del Copdec. També col·legiats que han fet la sol·licitud a través del seu gestor de confiança ens han informat d’haver rebut la corresponent resolució. Totes elles han estat favorables però, si aquest no fos el teu cas, no dubtis en fer ús del servei que des del Copdec t’oferim, per poder accedir a l’assessorament dels professionals experts en qüestions jurídiques i laborals.

És important que tingueu en compte que la durada dels expedients de regulació d’ocupació per força major no es podrà perllongar més enllà del període en què es mantingui l’estat d’alarma.  Un cop s’aixequi l’esmentat estat, caldrà veure si es permet reiniciar plenament l’activitat a les clíniques i laboratoris dentals, tot i que resulta evident que en el nostre cas no podrem començar a treballar d’immediat, com voldrien, fins que paulatinament ens vagin arribant les prescripcions d’encàrrecs. Com sabeu ens trobem en una situació totalment excepcional que no s’ha produït anteriorment i que no és estàtica. Els nostres assessors ens indiquen que caldrà veure si és possible que aquests ERTOS per força major es puguin transformar, de ser necessari, en ERTOS per causes productives o econòmiques. Però no es pot descartar que s’escaigui haver de presentar un nou expedient. En aquests moments encara no està clar si la primera opció serà viable.  No obstant això seria oportú que, juntament amb el vostre gestor habitual o, si voleu,  a través dels assessors que us ofereix el Copdec,  comenceu a analitzar aquesta situació i, si s’escau, a treballar en la preparació de la documentació necessària a tal efecte.

Pel que fa als autònoms que hàgiu procedit a sol·licitar la prestació econòmica extraordinària aprovada pel Reial Decret Llei 8/2020, també ens consta que comencen a arribar resolucions positives tot i que és possible que molts encara no tingueu resposta, doncs les mútues disposen d’un termini de 30 dies hàbils per resoldre.  Però en el moment que us la comuniquin també ens agradaria estar informats. D’aquesta manera estaríem en disposició de poder oferir-vos el nostre ajut, a través dels nostres assessors, davant possibles resolucions desfavorables, si es produeixen. Ja us podem avançar que alguns autònoms que van fer la sol·licitud de l’esmentada prestació única per al mes de març, ja l’han cobrada.

Els treballadors per compte aliena que us heu vist afectats per un ERTO, ben segur que el laboratori pel qual treballeu ja haurà facilitat les dades necessàries per tal que pugueu cobrar la prestació per atur. Però en el cas que tingueu alguna consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per intentar aclarir-la, ja sigui directament a través de Secretaria, o derivant-la als nostres assessors, jurídic o laboral.

Seguidament podeu trobar un resum dels principals ajuts o mesures que ofereix l’Administració per a les diferents situacions laborals dels nostres col·legiats, a efectes que els pugueu consultar.  Com és evident us mantindrem informats dels possibles canvis que es vagin produint.

Per  accedir a ajuts per a treballadors per compte aliè cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a autònoms actius cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a autònoms no actius cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a societats actives cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts per a societats no actives cliqueu aquí

Per  accedir a ajuts generals cliqueu aquí


En el BOE d’avui es publica el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació. És tracta d’un document de 59 pàgines que ja estem analitzant per tal de poder oferir-vos la informació corresponent.

La Junta de Govern, juntament amb el personal del Copdec i els nostres assessors, continuarem treballant per oferir suport a tots/totes els/les  col·legiats/col·legiades, independentment que treballeu per compte propi o d’altri. No esteu sols! Sou la nostra màxima prioritat i, en conseqüència, utilitzarem els recursos que tinguem al nostre abast per intentar que junts puguem reprendre l’activitat de la millor manera possible.

Cuideu-vos! Ens en sortirem!

La Junta de Govern

Barcelona, 22 d’abril de 2020
ELS LABORATORIS DENTALS PODEN TENIR ACTIVITAT ACTUALMENT?

Al llarg d'aquesta setmana alguns col·legiats s'han adreçat al Copdec per preguntar si poden o han de tenir obert el laboratori dental. Amb data 2 d'abril us comunicàvem que l'Ordre SND/310/2020 no declarava expressament als laboratoris dentals com a serveis essencials i per tant, durant el període de confinament total, havien de paralitzar l'activitat.

Però segons l'escrit de data 13.04.2020 de la Direcció General d'Ordenació Professional del Ministerio de Sanidad, i tenint en compte el RD 463/2020, l'Ordre SND/232/2020 i la interpretació de l'Ordre SND/310/2020, es considera que l'activitat del protètic dental, com a professional sanitari, és un servei essencial, si bé ha de quedar limitada de manera exclusiva a atendre obligatòriament urgènces, concretament "en aquellos casos en que la asistencia sanitaria que presten sea necesaria para resolver aquellos problemas de salud que pudieran tener una resolución desfavorable si se demora su tratamiento".

A efectes de no entrar en polèmiques del que es pot considerar una urgència, doncs la relació de les diferents situacions pot ser molt àmplia, entenem que el més adequat és que sigui el clínic qui estableixi aquest criteri a l'hora de fer la corresponent prescripció.

No és necessari que estigui obert el centre de treball, però sí tenir habilitat un sistema d'informació de contacte (per exemple mitjançant desviament de trucades, o a través de telèfon mòbil), de manera que la clínica dental pugui contactar fàcilment amb el titular del laboratori en cas de presentar-se una urgència.

De fet, pel que ens heu anat comunicant molts de vosaltres, ja és la situació que s'ha produït des del moment de la instauració de l'estat d'alarma i fins a l'actualitat.

Com sempre restem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte que se us pugui plantejar.

Barcelona, 17 d'abril de 2020
PIMES I AUTÒNOMS PODRAN AJORNAR AL MAIG LES DECLARACIONS D'IMPOSTOS DEL MES D'ABRIL

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 14/2020 (publicat avui en el BOE) que amplia fins el maig els terminis de presentació i pagament de declaracions i autoliquidacions d'impostos per a pimes i autònoms que habitualment es fan al mes d'abril. Segurament el teu gestor t'haurà informat sobre aquesta novetat però, per si no fos així, t'ho fem conèixer per tal que et puguis acollir a aquesta mesura.

La norma estableix que els que tinguin una facturació de fins a 600.000 euros podran ajornar fins al 20 de maig la presentació de la declaració trimestral de l'IVA i el pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats, així com de l'IRPF. En el cas de declaracions domiciliades, el termini s'amplia també un mes i passa del 15 d'abril al 15 de maig. Independentment del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig. Això inclou també les declaracions presentades abans del 15 d'aquest mes.
 

Les empreses que superin els 600.000 euros de facturació no podran ajornar la presentació de les declaracions, però sí podran ajornar el pagament d'impostos.

Barcelona, 15 d'abril de 2020
RESPOSTES A DUBTES PLANTEJATS PER COL·LEGIATS

Amb la intenció de fer extensiva la resposta a diferents consultes realitzades per col·legiats, principalment relacionades amb el cobrament de la prestació d'atur com a conseqüència d'un ERTO, adjuntem nou informe que creiem pot resultar del vostre interès.

Per accedir a l'informe clica aquí.

Barcelona, 7 d'abril de 2020
EXPODENTAL 2020 S'AJORNA AL 2020

Expodental ajorna la celebració de la seva propera edició a l'any 2022. Aquesta decisió ha estat adoptada per Ifema i el Comitè Organitzador d'Expodental, com a conseqüència de la situació generada per la COVID-19.

Per accedir a la nota de premsa clica aquí

Barcelona,  7 d'abril de 2020
RESOLUCIÓ TSF/806/2020, DE 2 D'ABRIL, PER LA QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, PERSONA FÍSICA, PER A LA COMPENSACIÓ DE PÈRDUES ECONÒMIQUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19

En data d’avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Adjuntem informe jurídic elaborat per l’advocat del Copdec. Com podreu veure són molts els requisits necessaris per poder accedir a l’ajut, el que provocarà que el número de beneficiats sigui reduït.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de demà 4 d’abril de 2020, que es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el crèdit disponible. Per aquest motiu hem volgut fer-vos conèixer aquesta informació en el mateix dia de la seva publicació doncs és evident que, en el cas de reunir els requisits per sol·licitar l’ajut, és important fer-ho el més aviat possible.

Informe jurídic

Barcelona, 3 d’abril de 2020 
INFORME JURÍDIC SOBRE LES MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ

Adjunt trobareu informe realitzat per l'assessor jurídic del Copdec, que resumeix les mesures urgents complementàries aprovades pel Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. L'esmentada normativa, publicada ahir en el BOE, és un extens document de 88 pàgines.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Recordeu que els col·legiats teniu la possibilitat de plantejar els vostres dubtes als següents professionals:

Carles Ribas, assessor jurídic del Copdec              972 22 57 00

Sebastià Esquerrà, assessor laboral del Copdec     93 487 88 08 (de 10 a 15h)


Barcelona, 2 d'abril de 2020
PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE POSSIBLES AJUDES ECONÒMIQUES PER A AUTÒNOMS

Adjunt trobareu llistat de preguntes, amb la resposta revisada per l'assessor jurídic del Copdec, relacionades amb les possibles ajudes econòmiques per a autònoms.

Per accedir al document cliqueu aquí

Barcelona, 31 de març de 2020

 


 

MODIFICACIONS IMPORTANTS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 9/2020, DE 27 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES COMPLEMENTÀRIES, A L’ÀMBIT LABORAL, PER PAL·LIAR ELS EFECTES DERIVATS DEL COVID-19

Adjunt trobareu informe elaborat per l'assessor jurídic del Copdec, on tindreu informació relacionada amb les modificacions derivades del Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, a l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Per accedir al document clica aquí

 Barcelona, 30 de març de 2020

 RESOLUCIÓ SLT/62/2020, DE 23 DE MARÇ DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Per accedir als document clica aquí

És evident que pot ser interpretable si aquesta resolució inclou els laboratoris de pròtesi dental. Tenint en comtpe el contacte existent amb el pacient per a qüestions de color i d'estètica, s'ha estudiat conjuntament amb l'assessor jurídic del Copdec i es considera que, sense ser un document vinculant, és suficientment vàlid per incorporar en la presentació d'ERTOS per força major.

Barcelona, 24 de març de 2020GESTIONS REALITZADES PEL COPDEC PER CANALITZAR UNA COL·LABORACIÓ EFECTIVA DEL NOSTRE SECTOR PER FABRICAR VÀLVULES PER A RESPIRADORS.

Sense dubte us haurà arribat informació sobre la iniciativa de diferents grups de professionals que s'ofereixen a fabricar, amb impressores 3D, productes d'extrema necessitat per als hospitals. En aquest sentit us volem fer conèixer que s'han mantingut contactes amb el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb el Departament de Salut i amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. A més durant el cap de setmana del 21 al 22 de març s'ha creat un grup, COPDEC 3D, on immediatament s'han incorporat 30 companys, que ja han realitzat múltiples proves.

Actualment estem a l'espera que des de l'Administració se'ns faci conèixer quin tipus de peces són les més necessàries i amb quin material haurien de ser impreses. Entenem que aquesta seria l'única manera que la iniciativa pogués tenir una adequada efectivitat. Els col·legiats / les col·legiades que disposeu d'impressores 3D i estigueu interessats / interessades per col·laborar desinteressadament en aquesta iniciativa podeu comunicar-ho per telèfon al Copdec, 93 457 64 99. Però, insistim, no s'inciarà cap activitat de fabricació fins no disposar de resposta de l'Administració per tal que, a més de bona voluntat, puguem complir els objectius perseguits segons els requisits sanitaris establerts.              

 

Barcelona, 24 de març de 2020
INFORME EXPLICATIU DELS TRÀMITS PER A PRESENTAR ERTES

Adjunt trobareu informe elaborat per l'assessor jurídic del Copdec, on tindreu més infrmació relacionada amb la tramitació corresponent per a la presentació d'ERTES.

Informe assessor jurídic del Copdec

Preguntes i respostes més freqüents sobre ERTES

Barcelona, 23 de març de 2020

  SOL·LICITADA LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ACTIVITAT DELS LABORATORIS DE PRÒTESI DENTAL

A la pregunta que se'ns ha plantejat vàries vegades en les últimes hores interessant-se per quin motiu el Copdec no sol·licitava al Ministerio de Sanidad y Consumo la suspensió temporal de l'activitat dels laboratoris dentals, i encara que podria haver estat una actuació que presentada per alguns col·legis a títol particular segurament haurà tingut un bon efecte davant dels seus col·legiats, teníem clar que era una interferència inncesessària en aquests moments. El Ministerio de Sanidad y Consumo no vol 17 peticions, una per cada col·legi, sinó una única sol·licitud del Consejo General de protésicos Dentales en representació de tots els seus membres.

Com a conseqüència de l'enviament de dos escrits i diferents trucades telefòniques al Consejo General de Protésicos Dentales insistint en la necessitat d'aquesta actuació, hem aconseguit que la sol·licitud en qüestió es fes efectiva.

Més informació:

Carta al Ministro de Sanidad y Consumo

Barcelona 20 de març de 2020

 EL COPDEC ACLAREIX CONSULTES REALITZADES PER PART DELS COL·LEGIATS

Davant els dubtes coincidents que, ja sigui per correu electònic o telèfon, alguns/algunes col·legiats/col·legiades ens esteu fent arribar, considerem oportú fer els següents aclariments:

1. Se'ns demana que el Copdec declari el tancament dels laboratoris de pròtesi dental: hem de fer constar que aquesta no és una decisió que puguem adoptar. Ja ens hem dirigit al Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales per tal que formuli aquesta petició, de la mateixa manera que ho han fet d'altres consells de professions sanitàries. Actualment el Govern Estatal ha assumit les competències per aplicar mesures dràstiques per frenar el COVID19 i, per tant, és a qui li correspon establir les mesures de tancament d'establiments, comerços i empreses, i els únics interlocutors professionals vàlids són els consells generals. Cal tenir en compte que el Consejo de Dentistas ja ho ha sol·licitat i, tot i tractant-se d'una professió amb contacte directe amb el pacient, fins al moment el Ministeri de Sanitat no s'ha manifestat afirmativament.

Som plenament conscients que la presentació d'un ERTE per força major, com a conseqüència de suspensió de l'activitat per decret, facilitaria molt la seva tramitació. Però no obstant es pot presentar un ERTE d'igual manera per força major per d'altres causes que la normativa estableix i s'estan acceptant amb facilitat. Cal tenir en compte que el silenci administratiu, passat 5 dies, és positiu. Sense dubtes els vostres assessors laborals són coneixedors d'aquesta operativa.

Com sabeu no es tracta d'un decret tancat i possiblement es produiran diferents modificacions. Entre d'altres es podria decretar el tancament de diferents activitats com la nostra, o fins i tot el confinament general temporal. Per això convé mantenir la calma, no precipitar-se i evitar l'adopció de mesures que, potser, no siguin les més encertades.

2. Per a qualsevol dubte derivada de la interpretació de l'informe jurídic publicat us podeu adreçar al seu autor, Sr. Carles Ribas:

Tel. 972 225 700

E-mail: carlesribas@iurisribas.com

Per a aquells/aquelles col·legiats/col·legiades que no tingueu cap tipus de possibilitat per contactar un gestor que us pugui gestionar la tramitació derivada de les mesures corresponents a l'actual situació podríem estudiar que fos l'esmentat assessor qui us la realitzés, i el Copdec, en funció de les seves possibilitats, intentaria col·laborar en els costos corresponents en aquells casos de més necessitat.

3. Seguidament trobareu una bateria de preguntes que ens heu anat formulant, amb la corresponent resposta, que anirem ampliant gradualment i que creiem us poden resultar d'utilitat per aclarir d'altres dubtes que se us puguin plantejar.

Per accedir a les preguntes i respostes cliqueu aquí.

Informe jurídic de IURIS RIBAS, SL

Barcelona, 20 de març de 2020

 EL COPDEC SUSPÈN DE MANERA DEFINITIVA EL COBRAMENT DE LA QUOTA COL·LEGIAL CORRESPONENT AL 2N. TRIMESTRE DEL 2020

Com a conseqûència del greu perjudici que la situació d'estat d'alarma generada pel COVID-19 provocarà en el nostre sector, la Junta de Govern del Col·legi de Protètics Dentals de Catalunya ha decidit suspendre de manera definitiva el cobrament de la quota col·legial corresponent al 2n. trimestre del 2020, que s'hauria de girar el proper mes d'abril.

Barcelona, 19 de març de 2020

 


INFORME SOBRE LES MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

En el BOE del 18 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret Llei 8/2020, sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Es tracta d'un document de 46 pàgines que ha estat necessari analitzar detingudament per part dels nostres assessors jurídics, per tal de poder obtenir l'informe que tot seguit adjuntem.

Som conscients de la vostra més que justificada inquietud i de la necessitat de tenir informació que us permeti decidir com actuar, però heu d'entendre que és fonamental que les nostres comunicacions tinguin veracitat i estiguin degudament contrastades i evitar que, per actuar de manera precipitada, es pugui facilitar informació errònia, com en alguns casos aliens a nosaltres està succeint.

Un cop llegit l'informe esmentat restem a la vostra disposició per tal que, preferiblement per correu electrònic, plantegeu els vostres dubtes al respecte. En el cas que no disposeu d'aquest mitjà de comunicació podeu establir contacte telefònic, tot i que haureu de tenir paciència ja que les nostres línies estan saturades.

Estem, com sempre, al vostre costat per intentar ajudar-vos en funció de les nostres possibilitats.

Informe jurídic

Barcelona, 19 de març de 2020

 

COMUNICAT ALS COL·LEGIAT

Des del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, i davant la incertesa que alguns dels nostres membres manifesten, considerem oportú realitzar les següents declaracions:

1. Els laboratoris de pròtesi dental no estan subjectes a cap obligació concreta respecte al manteniment o el cessament de l'activitat de les seves instal·lacions. Cada empresa ha d'adoptar la decisió que consideri més oportuna, aconsellem de mutu acord amb els seus clients, per tal d'evitar l'incompliment d'encàrrecs de treball.

2. És molt possible que en els propers dies moltes clíniques dentals decideixin suspendre la seva activitat o mantenir-la exclusivament per a urgències, el que sense dubtes representarà un descens molt important de l'entrada de feines als laboratoris dentals. En conseqüència cal preparar-se per a una situació realment complicada.

3. Des de l'Administració s'estan prometent moltes ajudes, però a hores d'ara encara no estan suficientment concretades. Estem treballant amb els assessors jurídics i laborals per tal que, en el moment que disposem d'informació fidedigna i contrastada, puguem fer-la extensiva per aquesta mateixa via.

4. La Junta i el personal administratiu del Copdec mantindrà la seva activitat i estarà en contacte permanent. Per tant podeu plantejar les vostres consultes per les vies habituals, ja sigui correu electrònic o contacte telefònic, i intentarem ajudar-vos en funció de les possibilitats existents.

Tot i ser circumstàncies molt difícils creiem necessari transmetre un missatge de calma i suggerir que mantingueu l'estructura que tant us ha costat organitzar. Cal tenir confiança que tots junts superarem aquesta situació crítica que ens toca viure i és important que estem preparats per quan aquest desig sigui una realitat.

Tot i que es presenten unes setmanes molt dures, des del Col·legi recomanem seguir estrictament les indicacions de les autoritats corresponents.

Més informació:

Departament de Salut:


Ministeri de Sanitat:


Organització Mundial de la Salut:


Consejo de Colegios de Protésicos Dentales de España:

https://www.consejoprotesicosdentales.org/pdf-n4564

Indicacions dels mossos d'esquadra sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 a Catalunya:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/index.html

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocsionada por el COVID-19:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


Comunicat

Telèfons de contacte: 93 457 64 99 / 646 595 269

Barcelona, 16 de març de 2020
VÍDEO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA EN RELACIÓ A L'ÚS DE SISTEMES CAD CAM A LES CLÍNIQUES DENTALS

El Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España ha elaborat un vídeo en relació a l'ús de sistemes CAD CAM a les clíniques dentals. Aquest document va ser presentat a l'assemblea general ordinària celebrada per l'esmentada Entitat en data 29.11.2019, amb una bona acceptació dels col·legiats de protètics dentals presents, entre ells el Copdec.

Podeu accedir al seu contingut clicant en el següent accés:


L'AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA HA RESOLT SOBRE L'EXPEDIENT PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA INSTAT CONTRA EL COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

Per accedir clica aquíACTUACIONS VERS CLÍNIQUES DENTALS QUE DISPOSEN A LES SEVES INSTAL·LACIONS DE SISTEMES PER FABRICAR O SEPARAR PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA

Per accedir clica aquí
PUBLICITAT DE PRODUCTES SANITARIS

Per accedir clica aquí
EL COPDEC DISTRIBUEIX ENTRE LES CLÍNIQUES DENTALS DE CATALUNYA LA RELACIÓ DE LABORATORIS AUTORITZATS PER A LA FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA

Per accedir clica aquíCANVIS EN NORMATIVA FISCAL I JURÍDICA DE LES SOCIETATS CIVILS PARTICULARS

Per accedir clica aquíESCRIT DE RESPOSTA A L'EDITORIAL DE LA REVISTA DENTAL PRÓTESIS Nº 193

Per accedir clica aquíCANVIS EN LES RETENCIONS A PARTIR DEL 12 DE JULIOL

A partir del 12 de juliol s'han introduït canvis en els tipus de retenció aplicables durant l'any 2015.

* Rendes d'activitat professionals i per impartir cursos: els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un tipus fix de retenció del 15% (el 7% l'any d'inici d'activitat i els dos següents). Anotació. La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins a l'11 de juliol de 2015 es manté en el 19% (el 9% en cas d'inici d'activitat).

* Lloguers, rendiments  del capital mobiliari i altres rendiments fins ara sotmesos a una retenció del 20%: quan l'obligació de retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015, el tipus de retenció es fixa en el 19,5%. Anotació. En cas que l'obligació de retenir hagi nascut abans d'aquesta data, el tipus aplicable segueix sent del 20%.

* Administradors: El tipus general de retenció aplicable durant tot l'any 2015 es manté en el 37%. Anotació. En cas d'administradors d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el tipus de retenció és del 20% a l'11 de juliol de 2015 i del 19,5% a partir d'aquesta data.

* Rendes del treball: s'ha establert una nova taula per al càlcul de retencions, que és aplicable per als rendiments que se satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015:

Base retenció (Fins a)

Quota

Resta base (Fins a)

Tipus aplicable

0,00

0,00

12.450,00

19,50%

12.450,00

2.427,75

7.750,00

24,50%

20.200,00

4.326,50

13.800,00

30,50%

34.000,00

8.535,50

26.000,00

38,00%

60.000,00

18.415,50

D'ara endavant

46,00%


En cas de rendes de treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir del 12 de juliol, o bé a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir de l'1 d'agost (en aquest últim cas, durant el mes de juliol hauran d'aplicar els tipus de retenció que venien aplicant fins a juny de 2015).PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT A CASOS SOSPITOSOS D'ENFERMETAT PER VIRUS ÈBOLA (EVE)

Recentment alguns col·legiats han consultat en relació als comentaris realitzats per alguns representants de cases comercials, que aconsellen realitzar les vostres compres abans de l'increment de l'IVA aplicable als productes sanitaris.

A través de la nostra assessora jurídica ens indiquen que és pràcticament segur que els productes sanitaris passin a tributar el 21% però està pendent de publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) perquè entri en vigor, i es desconeix si aquesta publicació s'esdevindrà abans de finals d'any o el proper exercici.

Sembla ser que Fenin està dialogant amb la Dirección General de Tributos per intentar suavitzar l'impacte d'aquesta decisió, malgrat que no confiem que els resultats que es puguin obtenir puguin significar una modificació al nostre favor.
* (NOMÉS PER PROFESSIONALS COL·LEGIATS): podeu trobar informació sobre la sentència de l'11 de juny de 2013, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el recurs núm. 96/2010, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=169
* (NOMÉS PER PROFESSIONALS COL·LEGIATS): podeu trobar informació sobre el Decret 121/2013 sobre fulls de queixes, reclamacions i denúncies, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=161
APROVADA LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA DEL COPDEC

Amb data 21 de gener de 2013 el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia va declarar l'adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del Copdec i va disposar la seva inscripció al registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Amb data 31 de gener de 2013 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar que, per imperatiu legal, corresponia adaptar els anteriors estatuts a les modificacions que, relacionades amb la normativa estatal de col·legis professionals, va introduir la coneguda com a "Llei Òmnibus", tot aprofitant per introduir algunes modificacions que fan del redactat final una eina més actual i més àgil. El nou text va ser treballat conscienciosament amb l'assessor jurídic del Copdec, tot sol·licitant la participació activa dels col·legiats, mitjançant la possibilitat de presentar esmenes, a través d'una línia telefònica oberta o sol·licitant una reunió amb qualsevol membre de la Junta de Govern per tal d'aclarir dubtes i/o exposar suggeriments, i aprovat definitivament per assemblea.

Podeu trobar el redactat definitiu íntegre a aquesta web, apartat "Informació general. Estatuts"
UNA SENTÈNCIA CONFIRMA QUE CLÍNICA I LABORATORI HAN D'ESTAR UBICATS A INMOBLES DIFERENTS

Amb data 1 de febrer de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava el recurs interposat contra la resolució del Departament de Salut que ordenava el cessament de manera immediata de tota activitat relacionada amb la fabricació i comercialització de pròtesis dentals a mida a un laboratori ubicat a l'interior d'una clínica dental. A la reunió mantinguda el passat 29 de gener de 2013 amb representants del Departament de Salut se'ns informà que el Tribunal Suprem no ha acceptat a tràmit el recurs interposat contra aquesta sentència.

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA SANCIÓ IMPOSADA AL ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LAS PALMAS, PER PRÀCTIQUES RESTRICITIVES DE LA COMPETÈNCIA

Sovint diferents col·legiats ens han plantejat peticions per tal que el Copdec estableixi tarifes mínimes d'honoraris professionals. La nostra resposta sempre és la mateixa des de fa uns anys la conducta de fixació de preus està considerada com a infracció greu de la normativa de la competència, sancionable amb multes d'import molt considerable. Amb la publicació de la coneguda com a llei òmnibus els col·legis professionals no podem establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

Prova d'això ha estat la sentència de data 13.12.2013 del Tribunal Suprem que desestima el recurs de cassació interposat pel Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs interposat contra la resolució del Tribunal de Defensa de la Competència de 27.09.2007, que sancionava a l'esmentat col·legi amb una multa de 385.000€, per infracció en matèria de competència consistent, en síntesi, en la fixació d'honoraris mínims als col·legiats.RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA DE L'EXPEDIENT CONSEJO COLEGIOS ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Reproduïm nota de prensa i resolució dictada el passat 9 de gener de 2013 per la Comissió Nacional de la Competència (CNC) a l'expedient incoat al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Els nostres serveis jurídics estan procedint a la valoració pertinent.

Considerem oportú fer constar que, a la revista Dental Prótesis núm. 181, el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España publica aquesta resolució destacant en groc, entre d'altres aspectes i de forma totalment interessada, algunes parts que fan relació al conveni signat el 8 de juny de 2007 entre el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y el Copdec. Però no adopten idèntica actuació quan queda constància que sol·liciten que se'ns imputi i es traslladi l'assumpte a l'autoritat catalana de competència (fet que no té en compte la CNC), ni tampoc quan, en un altre apartat que tampoc han assenyalat, la CNC afirma que aquest conveni reconeix el dret del pacient a seleccionar el protètic dental o el laboratori de pròtesi dental on vol que es fabriquin els seus productes sanitaris a mida. De la lectura d'aquest conveni es desprèn que si es portés a la pràctica a les relacions entre protètics i dentistes la nostra situació seria més favorable.

- NOTA DE PREMSA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÊNCIA

- RESOLUCIÓ


 

SI CREU QUE POT PRECISAR UNA PRÒTESI DENTAL

Com a conseqüència de l'article publicat en el Diari de Tarragona el passat 27 de novembre es va decidir respondre institucionalment amb l'escrit que tot seguit podreu veure. El passat 20 de desembre de 2012 es va publicar en el Diari de Tarragona el text presentat i recolzat en el debat celebrat pel Copdec el passat 15 de setembre de 2012, amb l'objectiu de facilitar a l'usuari d'una pròtesi dental informació d'utilitat per garantir que els seus drets són respectats i assegurar que la seva salut està en bones mans. Val a dir que la decisió de sol·licitar aquesta publicació va ser consensuada a l'assemblea general extraordinària del Copdec celebrada el passat 11 de desembre de 2012. Actualment s'està valorant la seva possible incidència en els lectors del Diari.

PUBLICACIÓ DIARI DE TARRAGONA 27.11.2012

REDACTAT ÍNTEGRE ENVIAT AL DIARI

* A la revista setmanal El TOT Badalona, Montgat i Tiana, del període 1 al 8 de febrer de 2013, s'ha publicat l'article que tot seguit reproduïm.

Article

------------

* Al número 1058 de la revista Badalona 2000 també s'ha publicat l'article:

ArticleEL COPDEC PARTICIPA A LA JORNADA DE FORMACIÓ DINS DELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 25È. ANIVERSARI DE L'INSTITUT SALVADOR SEGUÍ

Para acceder clica aquíEL COPDEC PARTICIPA A LA JORNADA D'ODONTOLOGIA LEGAL I FORENSE CELEBRAT A SEGOVIA EL 16 DE JUNY DE 2012


Para acceder clica aquí* TAXES JUDICIALS NOVEMBRE 2012

* SUSPENSIÓ TAXA JUDICIAL GENER 2013
INTERCOL·LEGIAL

Tal i com es va acordar a l'assemblea general ordinària celebrada el passat 16 de juny de 2011 estem incorporats a l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que va néixer amb la voluntat de reforçar la presència social dels col·legis professionals, impulsar projectes d'interès comú, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin al col·lectiu, com és el cas de la futura llei de serveis professionals. Actualment ja són més de 90 els col·legis adherits, que representen diferents àmbits professionals: advocats, procuradors, podòlegs, psicòlegs, notaris, periodistes, enginyers, odontòlegs, veterinaris, biòlegs, químics,... Per facilitar la posada en comú dels temes i projectes, s'han establert sis comissions sectorials, que agruparan els següents àmbits: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut; jurídica; economia i empresa; acció social, ensenyament i humanitats; i ciències de la informació i la comunicació. Us anirem informant de les tasques realitzades".

* NOTA DE PREMSA

* MANIFEST

     


 

 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                            Avís legal  | Política de Privacitat  |  Política xarxes socials  |  Política de cookies

España. Tel. 93 457 64 99                                              
            copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar