27.10.2021

    Inici arrow Històric de notícies

Menú

Login
Històric de notícies Imprimeix Correu-e
CANVIS EN NORMATIVA FISCAL I JURÍDICA DE LES SOCIETATS CIVILS PARTICULARS
ESCRIT DE RESPOSTA A L'EDITORIAL DE LA REVISTA DENTAL PRÓTESIS Nº 193Canvis en les retencions a partir del 12 de juliol


A partir del 12 de juliol s'han introduït canvis en els tipus de retenció aplicables durant l'any 2015:

Rendes d'activitats professionals i per impartir cursos: els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un tipus fix de retenció del 15% (el 7% l'any d'inici d'activitat i els dos següents). Anotació. La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins a l'11 de juliol de 2015 es manté en el 19% (el 9% en cas d'inici d'activitat).

Lloguers, rendiments del capital mobiliari i altres rendiments fins ara sotmesos a una retenció del 20%: quan l'obligació de retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015, el tipus de retenció es fixa en el 19,5%. Anotació. En cas que l'obligació de retenir hagi nascut abans d'aquesta data, el tipus aplicable segueix sent del 20%.

Administradors: El tipus general de retenció aplicable durant tot l'any 2015 es manté en el 37%. Anotació. En cas d'administradors d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el tipus de retenció és del 20% fins a l'11 de juliol de 2015 i del 19,5% a partir d'aquesta data.

Rendes del treball: s'ha establert una nova taula per al càlcul de retencions, que és aplicable per als rendiments que se satisfacin a partir del 12 de juliol de 2015:

Base retenció (Fins a)          Quota                  Resta base (Fins a)            Tipus aplicable

0,00                                           0,00                      12.450,00                              19,50%
12.450,00                                2.427,75               7.750,00                                24,50%
20.200,00                                4.326,50              13.800,00                               30,50%
34.000,00                                8.535,50              26.000,00                              38,00%
60.000,00                               18.415,50             D'ara endavant                     46,00%

En cas de rendes del treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir del 12 de juliol, o bé a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir de l'1 d'agost (en aquest últim cas, durant el mes de juliol hauran d'aplicar els tipus de retenció que venien aplicant fins a juny de 2015).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT A CASOS SOSPITOSOS D'ENFERMETAT PER VIRUS ÈBOLA (EVE)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recentment alguns col·legiats ens han consultat en relació als comentaris realitzats per alguns representants de cases comercials, que aconsellen realitzar les vostres compres abans de l’increment de l’Iva aplicable als productes sanitaris. 

A través de la nostra assessoria jurídica ens indiquen que és pràcticament segur que els productes sanitaris passin a tributar el 21% però està pendent de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) perquè entri en vigor, i es desconeix si aquesta publicació s’esdevindrà abans de finals d’any o el proper exercici.

Sembla ser que Fenin està dialogant amb la Dirección General de Tributos per intentar suavitzar l’impacte d’aquesta decisió, malgrat que no confiem que els resultats que es puguin obtenir  puguin significar una modificació al nostre favor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre la sentència de l'11 de juny de 2013, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el recurs núm. 96/2010, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=169

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (només per professionals col·legiats): podeu trobar informació sobre el Decret 121/2013 sobre fulls de queixes, reclamacions i denúncies, al següent link: http://www.copdec.es/index.php?option=com_content&task=view&id=332&Itemid=161

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* APROVADA LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA DEL COPDEC

Amb data 21 de gener de 2013 el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia va declarar l'adequació a la legalitat de la modificació global dels Estatuts del Copdec i va disposar la seva inscripció al registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya. Amb data 31 de gener de 2013 va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar que, per imperatiu legal, corresponia adaptar els anteriors estatuts a les modificacions que, relacionades amb la normativa estatal de col·legis professionals, va introduir la coneguda com a "Llei Òmnibus", tot aprofitant per introduir algunes modificacions que fan del redactat final una eina més actual i més àgil. El nou text va ser treballat conscienciosament amb l'assessor jurídic del Copdec, tot sol·licitant la participació activa dels col·legiats, mitjançant la possibilitat de presentar esmenes, a través d'una línia telefònica oberta o sol·licitant una reunió amb qualsevol membre de la Junta de Govern per tal d'aclarir dubtes i/o exposar suggeriments, i aprovat definitivament per assemblea.

Podeu trobar el redactat definitiu íntegre a aquesta web, apartat "Informació general. Estatuts".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UNA SENTÈNCIA CONFIRMA QUE CLÍNICA I LABORATORI HAN D'ESTAR UBICATS A INMOBLES DIFERENTS

Amb data 1 de febrer de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestimava el recurs interposat contra la resolució del Departament de Salut que ordenava el cessament de manera immediata de tota activitat relacionada amb la fabricació i comercialització de pròtesis dentals a mida a un laboratori ubicat a l'interior d'una clínica dental. A la reunió mantinguda el passat 29 de gener de 2013 amb representants del Departament de Salut se'ns informà que el Tribunal Suprem no ha acceptat a tràmit el recurs interposat contra aquesta sentència.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA SANCIÓ IMPOSADA AL ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LAS PALMAS, PER PRÀCTIQUES RESTRICTIVES DE LA COMPETÈNCIA.

Sovint diferents col·legiats ens han plantejat peticions per tal que el Copdec estableixi tarifes mínimes d'honoraris professionals. La nostra resposta sempre és la mateixa: des de fa uns anys la conducta de fixació de preus està considerada com a infracció greu de la normativa de la competència, sancionable amb multes d'import molt considerable. Amb la publicació de la coneguda com a llei òmnibus els col·legis professionals no podem establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

Prova d'això ha estat la sentència de data 13.12.2013 del Tribunal Suprem que desestima el recurs de cassació interposat pel Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Las Palmas, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestimava el recurs interposat contra la resolució del Tribunal de Defensa de la Competència de 27.09.2007, que sancionava a l'esmentat col·legi amb una multa de 385.000€, per infracció en matèria de competència consistent, en síntesi, en la fixació d'honoraris mínims als col·legiats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA DE L'EXPEDIENT CONSEJO COLEGIOS ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ESPAÑA

Reproduïm nota de prensa i resolució dictada el passat 9 de gener de 2013 per la Comissió Nacional de la Competència (CNC) a l'expedient incoat al Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Els nostres serveis jurídics estan procedint a la valoració pertinent.

Considererm oportú fer constar que, a la revista Dental Prótesis núm. 181, el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España publica aquesta resolució destacant en groc, entre d'altres aspectes i de forma totalment interessada, algunes parts que fan relació al conveni signat el 8 de juny de 2007 entre el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y el Copdec. Però no adopten idèntica actuació quan queda constància que sol·liciten que se'ns imputi i es traslladi l'assumpte a l'autoritat catalana de competència (fet que no té en compte la CNC), ni tampoc quan, en un altre apartat que tampoc han assenyalat, la CNC afirma que aquest conveni reconeix el dret del pacient a seleccionar el protètic dental o el laboratori de pròtesi dental on vol que es fabriquin els seus productes sanitaris a mida. De la lectura d'aquest conveni es desprèn que si es portés a la pràctica a les relacions entre protètics i dentistes la nostra situació seria més favorable.

- NOTA DE PREMSA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÊNCIA

- RESOLUCIÓ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SI CREU QUE POT PRECISAR UNA PRÒTESI DENTAL

Com a conseqüència de l'article publicat en el Diari de Tarragona el passat 27 de novembre es va decidir respondre institucionalment amb l'escrit que tot seguit podreu veure. El passat 20 de desembre de 2012 es va publicar en el Diari de Tarragona el text presentat i recolzat en el debat celebrat pel Copdec el passat 15 de setembre de 2012, amb l'objectiu de facilitar a l'usuari d'una pròtesi dental informació d'utilitat per garantir que els seus drets són respectats i assegurar que la seva salut està en bones mans. Val a dir que la decisió de sol·licitar aquesta publicació va ser consensuada a l'assemblea general extraordinària del Copdec celebrada el passat 11 de desembre de 2012. Actualment s'està valorant la seva possible incidència en els lectors del Diari.

PUBLICACIÓ DIARI DE TARRAGONA 27.11.2012

REDACTAT ÍNTEGRE ENVIAT AL DIARI

 

* A la revista setmanal EI TOT Badalona, Montgat i Tiana, del període 1 al 8 de febrer de 2013, s'ha publicat l'article que tot seguit reporduïm.

Article

------------

* Al número 1058 de la revista Badalona 2000 també s'ha publicat l'article:

Article

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* El Copdec participa a la jornada de formació dins dels actes de celebració del 25è. aniversari de l'Institut Salvador Seguí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * El Copdec participa a la jornada d'odontologia legal i forense celebrat a Segovia el 16 de juny de 2012.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Taxes judicials novembre 2012

* Suspensió taxa judicial gener 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* INTERCOL·LEGIAL

Tal i com es va acordar a l'assemblea general ordinària celebrada el passat 16 de juny de 2011 estem incorporats a l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que va néixer amb la voluntat de reforçar la presència social dels col·legis professionals, impulsar projectes d'interès comú, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin al col·lectiu, com és el cas de la futura llei de serveis professionals. Actualment ja són més de 90 els col·legis adherits, que representen diferents àmbits professionals: advocats, procuradors, podòlegs, psicòlegs, notaris, periodistes, enginyers, odontòlegs, veterinaris, biòlegs, químics,... Per facilitar la posada en comú dels temes i projectes, s'han establert sis comissions sectorials, que agruparan els següents àmbits: enginyeria, arquitectura i tècnica; salut; jurídica; economia i empresa; acció social, ensenyament i humanitats; i ciències de la informació i la comunicació. Us anirem informant de les tasques realitzades".

        * NOTA DE PREMSA

 

        * MANIFEST

 

 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                               Aviso legal y política de privacidadPolítica xarxes socials
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28                                                     
copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar