17.07.2019

    Inici arrow Informació addicional sobre protecció de dades

Menú

Login
Informació addicional sobre protecció de dades
Informació addicional sobre protecció de dades Imprimeix Correu-e

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA . CIF: Q5856247A

Adreça postal: Carrer Provença, 337, 3r. 1a. 08037-Barcelona   

Telèfon: 934576499

Correu electrònic: copdec@copdec.es , copdec@copdec.cat

Delegat de protecció de dades: PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, SLU

Contacte DPD: dpo@conversia.esAmb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten els col·legiats amb el fi de portar a terme la gestió de les funcions públiques, legal i estatutàriament previstes derivades de la col·legiació com el control deontològic, la tramitació i resolució de queixes, reclamacions i denuncies, l’aplicació del règim disciplinari i inhabilitacions, la gestió històrica i estadística, la comunicació per a activitats públiques amb el col·legiat, l’elaboració del cens de col·legiats i societats professionals, l’elaboració del llistat de perits judicials, gestió d’accions formatives, gestió de quotes col·legials, i totes aquelles previstes a la legislació vigent.Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran de forma indefinida mentre el col·legiat no hagués sol·licitat la seva supressió, conservant-se una còpia, amb les dades degudament bloquejades, en cas de que puguin derivar-se responsabilitats de l’ execució dels serveis prestats o que l’esmentada conservació sigui obligatòria en compliment de qualsevol norma, i a aquests únics efectes, incloent-se, en el seu cas, el termini de durada de les sancions deontològiques o inhabilitants de la professió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal fonamentada en els termes i condicions que consten a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, a la llei  7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals. i en aquelles altres que puguin afectar als col·legis i consells professionals.

L’oferta comercial d’activitats, conferències, cursos, congressos o convenis del seu interès remesos per d’altres entitats amb les que el Copdec manté acords de col·laboració, està basada en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del servei prestat.

Així mateix les imatges en les què aparegui amb motiu d’esdeveniments organitzats pel Copdec podran ser publicades com a eina de divulgació a fulls informatius, revistes o tríptics, a la pàgina web del Copdec o a la seva pàgina de Facebook, si prèviament ha prestat el seu consentiment a tal efecte, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació dels serveis a col·legiats.

 


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran al Consejo General de Colegios Oficiales de Protésicos Dentales  de España (únicament aquelles que la normativa vigent exigeixi), a entitats asseguradores per a les pòlisses de Responsabilitat Civil Professional i accidents;  a l’entitat bancària amb la que el Copdec té establert un conveni de col·laboració; als advocats, assessors laborals i fiscals, informàtics i programadors que presten serveis per al Copdec i a l’empresa responsable de la web del Copdec i del subministrament de correus electrònics per als col·legiats.

També pot ser necessària la cessió de dades a serveis públics responsables de la producció d’estadístiques oficials, a òrgans jurisdiccionals, a advocats o gestories jurídiques, a administracions de l’Estat, a administracions de les Comunitats Autònomes, a administracions locals, a Institucions de caràcter públic competents per a l’exercici de competències similars i a quantes resultin obligatòries per la normativa vigent.Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

El col·legiat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. El col·legiat té dret a accedir a les seves dades personals, així como a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades  ja no siguin necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.

 

A determinades circumstancies, el col·legiat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en quin cas únicament les  conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

A determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el col·legiat es podrà oposar al tractament de les seves  dades, en quin cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més dels drets anteriors, el col·legiat també tindrà el dret de portabilitat, el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. El col·legiat disposa de la informació necessària a www.agpd.es 


Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que l’identifiqui, mitjançant l’enviament de un e-mail a copdec@copdec.es   o copdec@copdec.cat  o per correu postal adreçant-se a: IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE PROTÈTICS DENTALS DE CATALUNYA.  Carrer Provença, 337, 3r. 1a. 08037-Barcelona.  

 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                               Aviso legal y política de privacidadPolítica xarxes socials
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28                                                     
copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar